17.8.2017 Tiedotteet,Blogi

Ministeriöiden budjettiesitykset vuodelle 2018

Aurinkoisen ja helteisen sään jatkuessa ministeriöt ovat jo perinteisesti julkistaneet budjettiesityksensä vuodelle 2018. Aihetta ehdittiin lyhyesti sivuta Tampereen Teatterikesän seminaareissa. Käydyn keskustelun pohjalta poimin tähän kirjoitukseen joitakin huomioita teatterirahoituksen kehityksestä ja mihin sen osalta on syytä varautua vuodenvaihteen jälkeen.

Kaikessa ministeriöiden budjettiesityksiä koskevassa keskustelussa on aiheellista muistuttaa, että aikojen saatossa alkuperäiset esitykset ovat syksyn budjettikäsittelyn aikana voineet muuttua tuntuvastikin. Mutta alustavasti näillä nuoteilla mennään kohti teatterirahoitusta vuonna 2018:

Kansallisten rahoitus ei kehity, mutta Kansallisteatterin remonttia valmistellaan:
Budjettiesityksissä kansallisten näyttämöiden rahoitus säilyisi entisellä tasolla. Kansallisteatterin pienen näyttämön peruskorjauksen valmisteluun on nyt varattu miljoonan euron valmistelumääräraha.

Valtionosuusaloille budjettileikkaus ja lisää veikkausvoittovaroja:
Kun vielä tämän vuosikymmenen alussa budjettimäärärahojen ja veikkausvoittovarojen osuus VOS-rahoituksesta oli suurin piirtein samalla tasolla, siirrytään nyt lähes vuosittain yhä enemmän veikkausvoittovaroihin nojaavaan VOS-rahoitukseen. Vuodelle 2018 esitetään sekä budjettimäärärahojen leikkausta (-4,2 %) että veikkausvoittovarojen lisäystä (+6,1 %). Henkilötyövuoden hinta nousisi teattereilla ja museoilla puolisentoista prosenttia, mutta laskisi orkestereilla lähes 2 prosenttia. Taustalla on ilmeisesti eri suuntaan kulkeva kustannusten kehitys hintaan vaikuttavassa kustannuspohjalaskennassa. Teattereiden keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta olisi tämän esityksen mukaan vuoden 2018 rahoituksessa 53639 euroa (2017 vastaava luku 52882 euroa).

VOS-laskentapohjassa huomiota kiinnittävät kustannustason tarkistus 1,71 miljoona euroa (seuraamme ilmeisesti jälleen indeksejä, mikä on hyvä asia), sekä sangen puskista tullut siirto momentille 32.20.40 otsikolla ”AV-kannustinjärjestelmän käyttöönotto”. Tämän esityksen valossa näyttää siltä, että kuluvan vuoden aikana paljon palstatilaa saanut AV-alan uusi kannustinjärjestelmä rahoitettaisiin ainakin osin säästämällä budjettimomenttisiirtona toteuttava 3 miljoonaa euroa kulttuurin valtionosuusaloilta.

Lisäksi on mainittava, että vuoden 2017 valtionrahoituksessa paljon päänvaivaa aiheuttanut KiKy-kustannuskehitys ei juurikaan näissä esityksissä huomiota saa. Joko vaikutusta ei ole vielä laskettu, tai se on jo edellä esitettyjen lukujen sisällä, tai sitä ei seuraavana vuonna ylimääräisenä leikkauksena huomioida. Otamme asiasta selvää.

Veikkausvoittovarojen positiivinen kehitys näkyy kulttuurissa yleisemminkin:
Tarkempaa kohdentamista on esityksistä tässä vaiheessa vaikea lukea, mutta kun taiteen edistämiseen OKM:n hallinnonalan budjetin kohdassa 52 ohjattiin kuluvana vuonna 233 589 000 euroa, on esitys seuraavalle vuodelle 238 294 000 euroa. Veikkauksen tuloskehitys on ollut positiivista usean vuoden ajan, ja jakamattomien voittovarojen yksioikoisen vararahastoon siirtämisen sijaan kasvaneita tuottoja jaetaan nyt budjetissa, toki varovaisesti, mutta lisää.

Kysymys tämän kasvaneen jakovaran käytöstä tulevina vuosina on yksi keskeisiä muuttujia pohdittaessa sitä, onko valtionosuusalojen rahoitusuudistuksen yhteydessä mahdollista toteuttaa ja rahoittaa jotakin sellaista, mikä nykyisessä rahoitusjärjestelmässä ei vielä toteudu. Aiheesta julkista ja avointa keskustelua mm. marraskuussa Sitran fasilitoimassa sidosryhmätyöpajassa rahoitusuudistukseen liittyen.

Menestyksekästä uutta esitysvuotta kaikille!

  • Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja

Talousarvioesitys 2018 luettavissa Valtionvarainministeriön sivuilla.