14.9.2017 Blogi

Kommentti: Veikkausyhteistyön merkitys näyttämötaiteelle

Veikkausvoittovarojen merkitys osana teattereiden julkista rahoitusta on entisestään korostunut 2010-luvulla. Suuri osuus näyttämötaiteen tuista maksetaan kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista, kuten kansallisten näyttämöiden lähes 50 miljoonan euron valtion tuki ja lukuisat Taiteen edistämiskeskuksen kautta maksetut harkinnanvaraiset tuet. Myös veikkausvoittovarojen osuus ammattiteattereiden VOS-tuista on ollut tällä vuosikymmenellä jatkuvassa kasvussa, kun teatteritaiteen budjettivaroja on useaan kertaan leikattu.

Veikkauksen viime vuosien voimakas positiivinen tuloskehitys ja näyttämötaiteen yhteenlaskettu yli 80 miljoonan euron veikkaustuki ei ole itsestäänselvyys kovaa vauhtia kansainvälistyvillä pelimarkkinoilla. Kansallisten pelimonopolien asema on turvattu vain niin kauan kuin niillä on riittävän vahva markkinaosuus toiminta-alueellaan. Tästä syystä kansalliset peliyhiöt tekevät aktiivista markkinointiyhteistyötä edunsaaja-alojen kanssa.

Kansalaisten tietoisuuden lisääminen veikkaustuotoilla saavutettavasta hyvästä vahvistaa kansallisten peliyhtiöiden asemaa voimakkaasti kilpailluilla kansainvälisillä ja kovaa vauhtia verkkoon siirtyvillä pelimarkkinoilla niin peliyhtiöitä koskevien valintojen kuin monopolisääntelyn taustalla olevan poliittisen tahtotilan tasolla. Tästä syystä myös teatterialan intressissä on osaltaan edistää asiakkaittensa tietoisuutta veikkausvoittovarojen merkityksestä kulttuurin, urheilun, nuorisotyön ja tieteen merkittävänä tukijana.

Tommi Saarikivi – toiminnanjohtaja