24.10.2017 Tiedotteet

Nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään

Suomen Näyttelijäliiton kyselytutkimuksen mukaan useat näyttelijät ovat kokeneet seksuaalista häirintää. Kulttuurialan työnantajien on syytä ottaa tilanne vakavasti. Ei ole harmaata aluetta, porukan tai koko työpaikan ronskia läppää, yksittäistä henkilöä jolta sallitaan vähän enemmän, pojat eivät ole vain poikia jne. Jos henkilö kokee kohtelunsa häiritseväksi, kyse on seksuaalisesta häirinnästä. Tekijän aikomus tai tarkoitus ei ratkaise sitä, mikä on seksuaalista häirintää ja mikä ei.

Tuoreen kyselytutkimuksen vastausten mukaan jopa rikoskynnys on monessa esimerkissä ylitetty. Rikoslain mukaan rangaistavaa on toisen koskettelu tavalla, joka on omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.  Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla on myös tasa-arvolain 6.–8. pykälän vastaista ja työnantajalle on säädetty velvollisuus seksuaaliseen häirintään puuttumiseen: saatuaan tiedon seksuaalisesta häirinnästä, työnantajan tulee ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. Jokaisen työnantajan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Työnantajien tulee selvittää ja ennaltaehkäistä kaikenlainen häirintä. Työnantajan pitää järjestelmällisesti arvioida työyhteisön sosiaalista toimivuutta ja arvioinnin perusteella määritellä, millaiset toimet ovat tarpeen häirinnän välttämiseksi.

Häirintää ehkäiseviä toimia ovat esimerkiksi

  • johdon selkeä ilmaus siitä, että työpaikalla ei hyväksytä häirintää (nollatoleranssi)
  • hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt
  • ennalta laaditut menettelytavat, joilla häirintään puututaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti
  • työntekijöiden perehdyttäminen häirinnän välttämiseen ja ehkäisemiseen
  • esimiesten kouluttaminen häirinnän havaitsemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen.

Häirintää voi ehkäistä myös huolehtimalla, ettei työpaikan työoloissa ole epäkohtia, jotka altistavat häirinnälle. Häirinnän taustalla on usein töiden huono organisointi, epäselvät vastuut, puutteellinen esimiestyö ja toimimaton yhteistyö. Teattereissa tulee olla sovittu toimintamalli siitä, miten toimitaan ja kehen olla yhteydessä, jos työntekijä kokee häirintää tai epäasiallista kohtelua.

Suomen Teatterit ry:ssä pohdimme parhaillaan, miten voimme parhaiten tukea työnantajia seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa. Aiomme käsitellä aihetta myös tulevissa koulutuksissamme, kuten keväällä 2018 järjestettävässä työhyvinvointikokonaisuudessa.

Lisätietoja:

lakimies Leevi Mentula,

leevi.mentula(at)suomenteatteterit.fi