14.11.2017 Lausunnot ja kannanotot

SUOMEN TEATTERIT RY:N LAUSUNTO VALTION TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2018

Suomen Teatterit ry ammattiteattereiden ja ammattimaisen näyttämötaiteen edunvalvojana ja työmarkkinajärjestönä pyytää huomioimaan seuraavia asioita liittyen valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2018:

1 VALTIONOSUUDET

On hyvä asia, että valtionosuuksien perusteena käytettävässä henkilötyövuosilaskennassa huomioidaan todellista kustannuskehitystä, joka vuodelle 2018 tarkoittaa henkilötyövuoden hinnannousua teattereille ja museoille. Olisi ehkä hyvä tarkistaa miksi valtionosuusaloista orkesterit ovat jälleen miinusmerkkisessä kehityksessä teattereista ja museoista poiketen, koska työvoimavaltaisena alana myös orkestereilla on edessään henkilövaltaisella alalla todellista kulujen kasvua, kun palkkojen korotuspaineet tulevat olemaan yleisesti työmarkkinoilla eri luokkaa kuin muutamana aiempana vuonna. Teattereille valtionrahoituksen pieni kasvu on tärkeä näiden kasvavien palkkakustannusten kattamiseksi, kun kuntien taidelaitosten rahoitus ei ole kehittymässä edelleenkään positiivisesti.

2 KANSALLISET NÄYTTÄMÖT

On huomionarvoista, että kansallisten näyttämöiden tukia ei ole korotettu vuoden 2013 jälkeen. Ne ovat myös hyvin työvoimavaltaisia taidelaitoksia, joiden kustannukset niin ikään jatkuvasti kasvavat yleisen palkkakehityksen mukana. Nollakorotukset tarkoittavat tosiasiallista käytettävissä olevien resurssien vähennystä, ja siksi esitetään, että kun veikkausvoittovaratkin ovat kehittyneet suotuisasti, että myös kansallisten näyttämöiden valtion tukeen varattaisiin vähintään 1,5 prosentin korotus kasvaviin palkkakustannuksiin vuodelle 2018.

3 TANSSIN TALO

Tanssin talo on syntymässä merkittäväksi uudeksi osaksi kotimaisen ammattitanssitaiteen kenttää. Taloon liittyvä uudisrakennushanke on hyvässä vauhdissa ja toiminta käynnistymässä muutaman vuoden sisällä. Jotta koko taidelajin kannalta merkittävä uusi toiminta pääsisi parhaalla mahdollisella tavalla käyntiin, Tanssin talon toiminnan suunnittelulle tulisi varata nykyistä parempi resursointi. 2-3 henkilötyövuotta lisää tekisi jo ihmeitä, eikä vaadi suuria muutoksia nykyiseen budjettiesitykseen vuodelle 2018.

Lisäksi on syytä jo tässä yhteydessä ottaa esille se tosiseikka, että kun Tanssin talon toiminta täysimittaisesti käynnistyy, sen rahoitus on mahdollista ratkaista muutenkin kuin leikkaamalla tarvittavat henkilötyövuodet pois muilta alan VOS-toimijoilta. Tulemme tekemään asiasta erillisen kokonaisrahoitusesityksen sen jälkeen, kun vuoden 2017 työryhmäesitys uudeksi VOS-alojen rahoitusjärjestelmäksi on valmis.

Helsingissä 9.11.2017

SUOMEN TEATTERIT – FINLANDS TEATRAR RY