17.1.2018 Teatterialan uutisia

Ehdotus taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksen uudistamiseksi on valmistunut

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että teatteri- ja orkesterilaki korvataan esittävän taiteen edistämisestä annettavalla lailla. Laki kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot. Myös museolaki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Työryhmä luovutti ehdotuksensa ministeri Sampo Terholle 17.1.2018.

Työryhmän esitys sisältää valtavan määrän toimenpide-ehdotuksia, joiden muodostama kokonaisuus toteutuessaan aiheuttaisi perusteellisia muutoksia nykyiseen kokonaisuuteen, jonka muodostavat nykymuotoinen valtionosuusrahoitus ja sen ulkopuolella toimiva ns vapaa kenttä ja sen harkinnanvaraiset tuet. Valtionosuuden laskenta perustuisi jatkossakin yksikköhintaan ja henkilötyövuosien määrään. Laskennasta säädettäisiin uudistetussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa.

Valtionosuuskelpoisuus esittävän taiteen osalta muuttuisi määräaikaiseksi. Kolme- tai kuusivuotisen valtionosuuden edellytykset poikkeaisivat toisistaan. Erillisiä korotettuja valtionosuuksia (joiden piirissä teattereista ovat nykyään Svenska teatern ja Tampereen Työväen Teatteri) ei enää uudessa järjestelmässä olisi. Jos työryhmän esitys toteutuisi sellaisenaan, edellä mainituista TTT menettäisi olennaisen osan nykyisestä valtionrahoituksestaan. Työryhmän esitys ei ole tältä osin yksimielinen, sillä esitys sisältää useamman jäsenen jättämät eriävät mielipiteet.

Esittävälle taiteelle tulisi esityksen mukaan yksi yhteinen yksikköhinta, mutta on syytä huomioida, että teatterin ja orkesterin yksikköhinnan kehityttyä huomattavan eri tavoin viime vuosina tämä toimenpide olisi rahoituskokonaisuuden kannalta merkittävä tulonsiirto teattereilta orkestereille. Yksikköhintaa voitaisiin painottaa toiminnan luonteeseen perustuvilla kertoimilla (painokerroinmalli) tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Valtionosuusprosentti olisi 39. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kolme- tai kuusivuotiseen rahoitussuunnitelmaan.

Taiteen vapaan kentän toiminta-avustusten kriteereitä ja tukimääriä ehdotetaan muutettavaksi. Toiminta- avustuksia myönnettäisiin yksivuotisina tai kolmivuotisina ja avustuksen saamisen ehdot vaihtelisivat avustuksen mukaan. Lisäksi voitaisiin myöntää viisivuotisia kehittämisavustuksia. Toiminta-avustuksia voitaisiin myöntää myös tuotantotaloille ja -alustoille. Niille toimijoille, jotka eivät täytä toiminta-avustuksen saamisen edellytyksiä, voitaisiin myöntää kertaluontoinen erityisavustus.

Työryhmän ehdotukseen liittyy viisi eriävää mielipidettä. Seuraavaksi ehdotus lähtee todennäköisesti lausuntokierrokselle, mutta ministeri ei työryhmän esityksen vastaanottaessaan ottanut jatkokäsittelyn aikatauluun kantaa. Jos työryhmän esitys johtaa lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmän muutoksiin, ne tulevat esityksen mukaan voimaan aikaisintaan vuoden 2020 alusta.

Lue tiedote OKM:n sivuilla

Lue koko julkaisu täällä