28.2.2018 Tes-tiedotteet

Matkakustannusten korvaaminen taiteellisille suunnittelijoille

Matkakustannusten korvaaminen taiteellisille suunnittelijoille on ollut käsiteltävänä työtuomioistuimessa ja nyt olemme päässeet asiassa sovintoon.

Jatkossa työntekijälle, jonka vierailuajankohdan asunto sijaitsee vähintään 80 kilometrin etäisyydellä työn tekemispaikasta, korvataan vierailutehtävään liittyvät edestakaiset matkakulut, majoituskulut ja mahdollisesti lisääntyneet elinkustannukset oheisen liitteen mukaisesti. Matkojen määrästä ja matkustustavasta, majoituksesta, vierailuajankohdan päivämääristä ja mahdollisesti lisääntyneiden elinkustannusten korvaamisesta on sovittava tarkemmin työsopimuksella.

Muutosten voimaantulo on 1.3.2018 lukien, ja muuttuneita määräyksiä sovelletaan 1.3.2018 ja tämän jälkeen alkaviin työsopimussuhteisiin. Eli kaikkiin 1.3.2018 jälkeen sovittaviin työsopimuksiin sovelletaan uusia sääntöä. Työsopimussuhde alkaa työsopimuksen allekirjoituksella, eli jos olette tehneet esim viime vuonna työsopimuksen, niin voitte toimia sopimuksen mukaan vaikka työ alkaisi 1.3.2018 jälkeen. Käytännössä siis työsopimuksen allekirjoittaminen on ratkaisevaa, 1.3.2018 jälkeisiin sopimuksiin sovelletaan uusia sääntöjä.

Työnantajalla on velvollisuus lisääntyneiden elinkustannusten korvaamiseen silloin, kun vierailuajalta voidaan katsoa syntyvän lisääntyneitä elinkustannuksia. Lisääntyneitä elinkustannuksia syntyy, jos työntekijän majoituksen yhdessä ei ole kohtuullista työskentelytilaa, mahdollisuutta valmistaa ruokaa ja pyykinpesukonetta.

Elinkustannuskorvauksen bruttomäärä on verottajan kulloinkin vahvistama päiväraha, eli 2018 se on 42 euroa päivä ja osapäiväraha on 19 euroa.

ELINKUSTANNUSKORVAUKSEN MAKSAMINEN

  1. Jotta voitaisiin katsoa, että vierailijan elinkustannukset eivät vierailuaikana nouse, majoituksen tulee varustukseltaan vastata tavanomaista asumista ja sisältää normaalia asumista vastaavan riittävän kalustuksen ja varustuksen. Majoituksessa on oltava muun muassa asianmukaiset wc- ja kylpyhuonetilat, asianmukainen sänky ja jääkaappi. Työnantajalla ei ole velvollisuutta lisääntyneiden elinkustannusten korvaamiseen mukaisesti silloin, kun majoitus sisältää mahdollisuuden valmistaa ruokaa, kohtuullisen työskentelytilan ja pyykinpesukoneen.
  2. Työntekijällä on oikeus lisääntyneiden elinkustannusten johdosta kokopäivärahaa vastaavaan elinkustannuskorvaukseen, mikäli jokin (yksikin) seuraavista puuttuu majoituksesta kokonaan:
    1. mahdollisuus valmistaa ruokaa
    2. kohtuullinen työskentelytila
    3. pyykinpesukone
  3. Kuitenkin, mikäli jokin edellä mainituista (A-C) puuttuu majoituksesta kokonaan, mutta työntekijällä on mahdollisuus tähän (kohtuulliseen työskentelytilaan, ruoan valmistamiseen / henkilökuntahintaiseen ruokailuun tai pyykinpesukoneen käyttämiseen) teatterilla, tulee työnantajan maksaa työntekijälle osapäivärahaa vastaava elinkustannuskorvaus.

Lisätietoa:

TeaTES liitteiden 8 ja 9 muutokset

Tulkintaohjeita matkakustannusten korvaamiseen

Lakimies Juha Kairtamo:
juha.kairtamo(at)suomenteatterit.fi
p. 040 631 7707