12.2.2018 Teatterialan uutisia

Neljäs teatterijohtajakoulutus käynnistyy maaliskuussa

Järjestyksessä neljäs teatterialan JET-koulutuskokonaisuus johtajille käynnistyy maaliskuussa. Siihen osallistuu yhteensä 26 teatterialan ja esittävän taiteen esimiestä ja johtajaa, ja mukana on nyt ensimmäistä kertaa myös ohjaajien edustajia. Näin myös ohjaajat pääsevät kehittämään johtamisosaamistaan, mikäli tulevaisuuden haaveissa ovat esimiehen tehtävät.

Teatteri JET on teatteritoimialan erityispiirteet huomioiva, johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä valmennusohjelma, joka on tarkoitettu teatterialalla toimiville esimiehille ja johtajille. Kokonaisuus perustuu käytännönläheiseen otteeseen ja koulutuksen näkökulmana on johtajan arjen työ. Noin 1,5 vuoden mittainen valmennuskokonaisuus toteutetaan oman työn ohessa, ja sen keskeisiä teemoja ovat henkilökohtaisen johtamisen kehittäminen, strategian toteuttaminen sekä suorituksen ja osaamisen sekä muutoksen johtaminen.

Ensimmäinen teatterialan JET-koulutus yhteistyössä STEFI:n ja Balentor Oy:n kanssa järjestettiin vuonna 2014. Hyvän vastaanoton saaneen koulutuksen järjestämistä päätettiin jatkaa ja vuosien 20142017 aikana JET-koulutuksen on käynyt jo yli 40 teatterialan ja esittävän taiteen esimiestä ja johtajaa.

Koulutuksesta Balentor Oy:n päässä vastaa yritysvalmentaja Suvi Tuominiemi. Hänen mukaansa johtamisvalmennukselle on selkeä tarve teatteritoimialalla, ja tästä syystä taiteen alan johtajat ovat yleensä poikkeuksellisen motivoituneita ja kehityshaluisia. ”Ryhmissä käydään koulutuksen lisäksi paljon myös vertaiskeskusteluja ja haastetaan toisia esimiehiä sekä valmentajia. Tämä tekee koulutuspäivistä poikkeuksellisen antoisia”, toteaa Tuominiemi.

Miten Teatteri-JET sitten eroaa muista koulutuksista vai onko niissä eroja? Vaikka itse tutkinto (johtamisen erikoisammattitutkinto) on sama kaikille esimiehille toimialasta riippumatta, valmennuspäivien sisällön suunnittelussa otetaan huomioon myös teatteritoimialan erityispiirteet. ”Esimerkiksi talouden johtamisen leirillä huomioidaan rahoituskanavat ja niissä tapahtuneet muutokset ja pohditaan avoimesti muita rahoituskanavia ja tapoja, joilla hyödyntää esimerkiksi teatterin toimitiloja esitysjaksojen ulkopuolella”, Tuominiemi kuvailee.

Jos Tuominiemen pitäisi nostaa yksi keskeisin johtamisen teema ylitse muiden, hän  korostaisi muutosjohtamisen taitoja: ”Ne ovat vahvasti läsnä tämän päivän johtajan maailmassa, olipa kyseessä teatteri tai mikä tahansa organisaatio. Kokemukseni mukaan muutosten toteuttaminen teattereissa on usein jähmeää ja henkilöstö haluaisi pitää kiinni vanhoista toimintatavoista kynsin hampain.”

Uusin koulutus starttaa hyvissä tunnelmissa, sillä palaute edellisistä koulutuksista on ollut poikkeuksetta positiivista. ”On vaikea kuvitella, että neljäs ohjelma käynnistyisi, jos esimiehet eivät kokisi saaneensa koulutuksesta aitoa hyötyä omaan arjen johtamiseen”, Tuominiemi summaa.

Suvi Tuominiemeä haastatteli järjestöasiantuntija Hanna-Reetta Schreck, joka on myös vastannut koulutuksen organisoinnista STEFI:ssä.