16.3.2018 Lausunnot ja kannanotot,Teatterialan uutisia

Kulttuurin VOS-alojen lakiuudistus ja lisärahoitustarve

Lausuntokierros koskien kulttuurin valtinosuusalojen rahoitusuudistusta päättyi 15 maaliskuuta. Aihe herätti odotetusti kiinnostusta: määräajassa aiheesta jätettiin ministeriön lausuntopalveluun 268 lausuntoa, joista peräti 221 käsitteli esittävän taiteen kysymyksiä.

Myös Eduskunnassa puhuttiin aiheesta 7. maaliskuuta käydyssä kulttuurikeskustelussa. Mikäli työryhmän esitys nyt käydyn lausuntokierroksen tuloksena edelleen kehittyy, ja keskeisiin ongelmakohtiin löydetään toimivat ratkaisut hallituksen esityksen jatkotyöskentelyssä, on erinomaisen hyvä asia, että rahoitusuudistus on ollut näkyvästi esillä myös Eduskunnassa. On lupaavaa, että sekä kulttuurin VOS-alojen rahoituslainsäädännön uudistaminen hankkeena että sen toteuttamiseen liittyvä tarve 20 miljoonan euron lisärahoituspaketille vaikuttavat saavan Eduskunnassa kohtuullisen laajaa kannatusta.

Uudistusehdotukseen on toistaiseksi sisällytetty esitys nykyisen rahoituslain 35a §:n siirtämisestä sellaisenaan uuden rahoituslain 35b §:ään. Kyseiseen pykälään on kirjattu valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden henkilötyövuoden hinnasta vuosittain tehtävä kustannussäästö, joka on kasvattanut kaikkien valtionosuustoimijoiden rahoitusvajetta tasaisesti lukuisten leikkaustoimenpiteiden johdosta vuodesta 2011 alkaen.

Jotta kulttuurin valtionosuusalat pystyisivät täysimääräisesti täyttämään kulttuuripalvelutehtävänsä, ja näiden alojen perustoiminta pääsisi perustettavassa uudessa järjestelmässä käynnistymään niiden kustannuskehitystä vastaavalta tasolta, tarvitaan aloille vastaava kustannustason korjaus kuin toteutettiin vuosina 2008–2010. Museoiden osalta jälkeenjääneisyys kustannustason kehityksestä on nykytilanteessa 8,5 miljoonaa euroa, teattereilla 10,5 miljoonaa euroa ja orkestereilla 4,7 miljoonaa euroa. Yhteensä näiden kolmen alan valtionosuuksien leikattu taso on rahoituslain 35a §:n johdosta 23,7 miljoonaa euroa alempana kuin niiden todellinen laskennallinen kustannustaso, jolle niiden rahoituksen henkilötyövuosilaskenta perustuu.

Siksi päätettäessä julkisen talouden suunnitelmasta seuraavalle hallituskaudelle keväällä 2018, on VOS-alojen rahoitusuudistukseen liittyen päätettävä sekä lakiuudistuksen tarvitsemasta 20 miljoonan euron rahoituksesta uusiin rahoituskohteisiin, että VOS-alojen kustannustason kehitystä vastaavasta indeksikorjauksesta, joka on nykytilanteessa suuruudeltaan 23,7 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan VOS-alojen tarvitsema lisärahoitustarve nykyiseen rahoitustasoon ja lain tavoitteisiin nähden on siis ainakin 43,7 miljoonaa euroa. Pyydämme jäsenteattereittemme edustajia kommunikoimaan tästä lisärahoitustarpeesta ja sen merkityksestä kulttuurin valtionosuustoimijoiden tuotannolle ja kehittymismahdollisuuksille kaikissa luontevissa yhteyksissä alueenne kansanedustajille, jotta valtion talouden suunnitelmasta tulevalle hallituskaudelle päätettäessä esityksen takana olisi mahdollisimman laaja kannatus ja ymmärrys.

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja

Kuva: Tero Saarinen Company, Zimmerman Trio
Kuvaaja: Mikki Kunttu