12.3.2018 Teatterialan uutisia

Mihin kiinnittää huomiota VOS-uudistuslausunnossa?

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmä sai esityksensä valmiiksi vuodenvaihteessa ja se julkistettiin tammikuussa. Työryhmän esiteltyä mietintönsä ministeri Terholle uudistusesitys on nyt lähetetty nyt laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntoja voi jättää 15.3. saakka.

Mihin lausunnossa kannattaisi kiinnittää huomiota?

Keräsimme paketin, jossa otamme esille kohtia, joihin esittävän taiteen edustajien kannattaa kiinnittää huomiota:

VOS-uudistus_lausuntokierros (PDF)

Lausu lisärahoituksesta!

VOS-uudistuksen lausumisen yhteydessä olisi erinomaisen hyvä, jos mahdollisimman moni lausuisi myös rahoitusuudistuksen tarvitsemasta lisärahoituspaketista, joka olisi järkevintä varata tarkoitukseen jo kevään 2018 valtiontalouden kehyspäätöksessä seuraavalle hallituskaudelle. Tämä rahoitustarve koostuu kahdesta osasta:

Jo olemassa olevan VOS-kentän tukien korjaaminen kustannuskehitystä vastaavalle tasolle, kuten tehtiin vuosina 2008-2010. Tämä lisärahoitustarve kolmelle VOS-alalle on vuoden 2018 tilanteessa laskelmien mukaan yhteensä 23,7M euroa.

Rahoitusuudistuksen tarvitsema lisärahoituspaketti eilisessä aiheesta käydyssä Eduskunnan kulttuurikeskustelussa tuntui vakiintuneen 20M euron tasolle. Tämä on oikeasti jo erinomaisen hyvä kokonaisraha moniin eri tarkoituksiin, joita rahoitusuudistuksella halutaan VOS-aloilla toteuttaa.

Jos valtio sitoutuisi sekä VOS-tason korjaamiseen että lakiesityksen lisärahoitustarpeeseen nyt tehtävässä valtiontalouden kehyspäätöksessä tuleville vuosille (yhteensä 43,7M euroa), esityksen resursointi olisi riittävällä pohjalla, jotta uudistusta kannattaisi sen tavoitteiden kannalta ehdottomasti edistää.

Lisärahoitustarve VOS-aloille koostuu siis kahdesta erillisestä kokonaisuudesta, ja on yhteensä 43,7 M euroa.

Lausumisen lisäksi kaikkien teattereiden kannattaa olla yhteydessä oman alueensa kansanedustajiin ja kertoa heille lakiuudistuksesta ja siihen liittyvästä lisärahoitustarpeesta. Nyt on hyvä hetki kutsua päättäjät kylään. 

Linkki lausuntopalveluun

Linkki VOS-uudistusesitykseen

 

Lisätietoja:
Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi
p. 040 153 1415