1.3.2018 Tes-tiedotteet

Neuvottelutulos Teatterialan työehtosopimuksesta

Teatterialan työehtosopimuksesta on saatu neuvottelutulos. Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020 ja palkankorotukset ovat yhteensä 3,48 %.

Ensimmäinen korotus on yleiskorotus 1.5.2018 alkaen 28 euroa, kuitenkin vähintään 1,29 %.
1.1.2019 paikallinen järjestelyvaraerä on 1,2 %. Erän kohdentaminen sovitaan paikallisesti, ja jos sopimukseen ei päästä, erän käytöstä päättää työnantaja.1.4.2019 yleiskorotus on 0,99 %.

Tärkeimmät tekstimuutokset:

Isät saavat 12 päivän palkallisen isyysvapaan ja työntekijän oikeus saada tilapäistä hoitovapaata laajentuu koskemaan alle 12-vuotiaan lapsen hoitamista.

Liitteestä 1 poistuu 1d ryhmästä nimike näyttämömies, jatkossa näyttämömiehen minimipalkka määräytyy aina 1c ryhmän mukaan.

Matkakustannussääntelyä vierailevien suunnittelijoiden osalta muutetaan. Viitaukset kunnalliseen matkustusohjesääntöön poistetaan ja työntekijälle, jonka vierailuajankohdan asunto sijaitsee vähintään 80 kilometrin etäisyydellä työn tekemispaikasta, korvataan vierailutehtävään liittyvät edestakaiset matkakulut, majoituskulut ja mahdollisesti lisääntyneet elinkustannukset. Matkojen määrästä ja matkustustavasta, majoituksesta, vierailuajankohdan päivämääristä ja mahdollisesti lisääntyneiden elinkustannusten korvaamisesta on sovittava tarkemmin työsopimuksella. Matkakustannusten korvauksista tiedotamme tarkemmin lähipäivinä.

Liite 10b vierailevan tanssijan/sirkustaiteilijan kuukausipalkkaisesta sopimuksesta on uudistettu kokonaan.

Kokonaispalkkasopimuksia käytettäessä työnantajalle asetetaan velvollisuus tarkastella riittävän usein työaikakertymiä sekä arvioida työajan tasoittumismahdollisuuksia.

Näyttelijöiden ja Teatterimuusikkojen työehtosopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Toimitamme  työehtosopimukset teattereille heti niiden valmistuttua.

Lisätietoja: Lakimies Leevi Mentula
leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi, p. 040 521 8319