2.3.2018 Blogi

Rahoitusuudistuksen tulevaisuudesta lausutaan nyt

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmä sai esityksensä valmiiksi vuodenvaihteessa ja se julkistettiin tammikuussa. Työryhmän esiteltyä mietintönsä ministeri Terholle uudistusesitys on nyt lähetetty nyt laajalle lausuntokierrokselle.

Ministeriön valitsema lausuntotyökalu ei ole tarkoitukseensa välttämättä yhtään hassumpi. Rasti ruutuun -tyyppinen lausuntoautomaatti antaa aiempia, vapaamuotoisia kirjallisia lausuntoja selkeämpää konkreettista dataa yksittäisten kysymysten saamasta kannatuksesta tai vastustuksesta alalla. Kun ei ole lainkaan harvinaista, että ministeriö vastaanottaa suuremmista kulttuuripoliittisista kysymyksistä yli 100 kirjallista lausuntoa, mahdollistaa uusi työkalu potentiaalisesti paremman kokonaiskuvan muodostamisen alan reaktioista yksittäisiin muutosesityksiin kuin valtavan lausuntomäärän jäsentymättömämpi analyysi.

Samaan aikaan valittu lausuntomenettely tietenkin asettaa lausunnonantajat hiukan uudenlaiseen asemaan. Yksittäisten, mahdollisen uuden järjestelmän kannalta keskeisten kysymysten osalta vastausvalinta ei ole välttämättä aina selvä. Houkutus vastata hyviinkin esityksiin ”Kannatan muutettuna” on melkoinen, ellei työryhmän esityksen muotoilu ole sellaisenaan jo aivan timanttinen. Ja kuinka näitä vastausvalintoja ministeriössä sitten analysoidaan ja merkitykseltään arvioidaan esityksen kannatuksen näkökulmasta, on vastaajalle tietenkin hiukan epäselvää. Hyvät perustelut kommenttikentässä ovat varmasti erittäin tärkeitä, mutta eivät näy puhtaasti numeraalisessa valittujen vastausvaihtoehtojen tarkastelussa. Siksi ”Kannatan muutettuna” voi myös olla ”En kannata”-vaihtoehtoa parempi valinta aina silloin, kun taustalla oleva poliittinen tarkoitusperä olisi sellaisenaan hyvä, vaikka työryhmän ehdottama tapa ratkaista ao kysymys ei olisi lausunnonantajan mielestä onnistunut.

VOS-rahoitusesitystä käsitellään Teatterikulmassa järjestettävässä TES/VOS -tehopäivässä torstaina 8 maaliskuuta. Tarkoitus on käydä yksityiskohtaisesti lävitse esitystä ja sen arvioituja vaikutuksia, sekä vaihtoehtoisia tapoja säätää lausunnossa kysyttävistä asioista nimenomaan lausunnon antamisen jakokulmasta. Lausunnon jättämisen deadline on 15.3, joten vaikka aikataulu on tiukka, aikaa harkita lausunnon sisältöä oman järjestön/instituution näkökulmasta jää tilaisuuden jälkeen kuitenkin vielä viikon verran.

Antakaa äänenne kuulua! Valtion rahoitusjärjestelmiä ei uudisteta usein. Nykyinen VOS-järjestelmä on ollut voimassa pääosin nykyisessä muodossaan 25 vuotta. Nyt tehdyillä ratkaisuilla, jos lainsäädäntöä päädytään uudistamaan, voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia edellytyksiin ja resursseihin, joilla alaa kehitetään tulevaisuudessa.

Tommi Saarikivi

Suomen Teatterit ry

Linkki lausuntopalveluun

Ilmoittaudu TES- ja VOS -tehopäivään