12.4.2018 Teatterialan uutisia

Hallituksen kehysriihestä varoja seuraavalle hallituskaudelle VOS-uudistuksen osittaiseen käynnistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut  11. huhtikuuta hallituksen kehysriihen alustavat kulttuuripoliittisista linjauksista. Ministeriön mukaan ns. VOS-työryhmän esityksistä toteutettaisiin ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2020 eteenpäin työryhmän esityksiä koskien museokenttää ja vapaiden ryhmien rahoitusta. Esittävien taiteiden VOS-lainsäädännön uudistaminen puolestaan siirtyy jatkovalmisteluun.

Ministeriön tiedotteen mukaan uudistukseen on varattu kehyksessä yhteensä 7 miljoonaa euroa. Varatun rahan tarkemmasta kohdentamisesta tai jatkovalmistelun tavasta ei ole vielä tässä vaiheessa annettu julkisuuteen tarkempaa tietoa ja nyt annettu kehysesitys voi vielä muuttua käsittelyn aikana. Tiedotamme aiheesta lisää heti, kun tarkempaa tietoa uudistuksen etenemisestä on saatavilla.

Ministeriön tiedote:

Kulttuurin valtionosuuksiin kaavailtuja muutoksia toteutetaan vuodesta 2020 eteenpäin, osa siirtyy jatkovalmisteluun

Kulttuurin rahoitusjärjestelmää uudistetaan toteuttamalla museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus ja parantamalla esittävän taiteen ns. vapaiden ryhmien toimintaedellytyksiä. Uudistukset pohjautuvat asiaa valmistelleen työryhmän ehdotuksiin ja niistä saatuihin lausuntoihin.  Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin myönteisesti työryhmän museoita koskeviin ehdotuksiin ja tuotiin esiin huoli vapaiden ryhmien rahoituksen nykytilasta.  Yhteensä uudistuksen toimeenpanoon osoitetaan lisärahaa 7 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2020 lukien.

– Olemme valmiita viemään eteenpäin ns. vapaan kentän harkinnanvaraisiin tukiin ehdotettuja muutoksia. Harkinnanvaraisten tukien uudistaminen mahdollistaa paremmin vapaan kentän pitkäjänteisemmän toiminnan ja uudet avaukset, Terho toteaa.

Esittävän taiteen valtionosuutta koskevin osin työryhmän ehdotus sai lausuntokierroksella kriittisen vastaanoton. – Tämän johdosta olemme päätyneet siihen, ettei esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta toteuteta tässä vaiheessa, ja tältä osin työryhmän ehdotukset siirtyvät jatkovalmisteluun. Toteutamme nyt osan ehdotetuista uudistuksista ja osaan palaamme myöhemmin, Sampo Terho sanoo.

Tiedote OKM:n sivuilla