6.4.2018 Blogi

Orkesterikentällä mielenkiintoinen ratkaisu VOS-tukien takaisinperinnästä

Monet ovat varmasti uutisista lukeneet, että VOS-orkesteri Avanti! on ollut OKM:n suurennuslasin alla otettuaan ensin itse ministeriön suuntaan esille kysymyksen siitä, oliko orkesterin soveltama VOS-raportointimalli ajantasainen ja oikea. Ei ollut. Asian tausta on huomattavan monimutkainen, mutta siitä ei jää epäselvyyttä, että olivat syyt mitkä hyvänsä, orkesteri on saanut liikaa valtionosuutta väärään ilmoitukseen perustuen. Siksi siltä peritään takaisin tuntuva määrä valtiontukea viideltä edelliseltä toimintavuodelta.

Ministeriö on perustellut päätöstä huolellisesti, ja päätös on muutoksenhakukelpoinen. Todennäköisesti Avanti! hakee siihen oikaisua. Päätöksen lopussa todetaan merkillepantavasti (viitaten mm. siihen, mitä päätöksessä aiemmin kerrotaan valtionapujen takaisinperintään liittyvästä oikeuskäytännöstä), että takaisinperinnästä luopuminen huomattavalta osin tai kokonaan edellyttäisi hyvin poikkeuksellisia perusteita. Ratkaisussaan ministeriö on asettanut takaisinperittäväksi summan 500 000 euroa, joka on noin 67 % viideltä vuodelta liikaa maksetusta tuesta. Toteutuessaan tämä vaatimus tulisi ajamaan yhdistyksen konkurssiin.

On kiistaton tosiseikka, että Avanti! on saanut laskennallisesti liikaa valtionosuusjärjestelmän mukaista rahoitusta. Kaikki varat on kuitenkin käytetty siihen toimintaan, johon valtionapua on myönnetty, koska yleishyödyllisenä yhteisönä se ei jaa toiminnastaan voittoa ulkopuolisille. Koska Avanti! käyttää varansa sen esitys- ja festivaalitoiminnan pyörittämiseen, johon sille myönnetään julkista tukea, orkesterilla ei ole sellaisia taloudellista reserviä, jonka turvin sillä olisi edellytyksiä selviytyä kertaluontoisesta, useamman vuoden liikaa maksettujen tukien takaisinperinnästä. Orkesteri on itse oma-aloitteisesti pyytänyt tarkastamaan valtionrahoituksensa laskennan perusteiden ohjeistuksenmukaisuuden, eikä ole pyrkinyt vilpillisesti ohjaamaan viranomaisia asiassa harhaan.

On todennäköistä, että aiheesta käydään vielä vilkasta keskustelua kevään aikana. Toivottavasti prosessi johtaa ratkaisuun, joka ei aiheuta tarpeettoman dramaattisia vaikutuksia orkesteritaiteen kentässä.

  • Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja, Suomen Teatterit ry

Lisää aiheesta: OKM: päätös perusteettomasti myönnetyn valtionosuuden palauttamisesta

Kuva: Radek Grzybowski, Unsplash