19.4.2018 Lausunnot ja kannanotot

Vuosikokouskannanotto: Suomen Teatterit ry vaatii esittävien taiteiden valtionosuusuudistusta toteutettavaksi

Suomen Teatterit ry:n vuosikokouksessa Porissa käsiteltiin 18.–19.4.2018 näyttämötaiteen alan ajankohtaisia aiheita.

Ammattiteattereiden kanta talven aikana käytyyn keskusteluun taidealoilla esiintyneestä seksuaalisesta häirinnästä on selkeä: häirintää ei tulla teatterialalla enää sallimaan. Yhteistyössä näyttämötaiteen järjestöjen kanssa luomme alalle uudenlaisia pelisääntöjä ja toimintakulttuurin, joka ehkäisee jatkossa tehokkaasti esille tulleiden kaltaisia väärinkäytöksiä. Tavoitteena on entistä tasa-arvoisempi ja tasavertaisempi teatteriala.

Vilkasta keskustelua aiheutti myös hallituksen kehysriihen yhteydessä hiljattain tehty linjaus, että VOS-alojen rahoitusuudistuksen toteuttamiseen varattiin kevään valtion talouden suunnitelmassa resurssit vain museoalaa ja niin sanottuja vapaita ryhmiä koskevien uudistusten toteuttamiseen.

Suomen Teatterit ry:n selkeä kanta on, että esittävien taiteiden rahoitusuudistus on tarpeellinen ja se tulee toteuttaa ensi tilassa. Siksi jäljellä olevan hallituskauden aikana tarvitaan selkeä suunnitelma siitä, kuinka esittävien taiteiden rahoitusuudistuksen jatkovalmistelua lähdetään toteuttamaan ministeriön VOS-työryhmän käynnistämän uudistustyön valmiiksi saattamiseksi. Uudistuksen toteuttamisesta päätettäessä on myös varattava uudistamistyöhön tarvittavat resurssit.

Teatteri on erittäin suosittu taidemuoto Suomessa. Kulttuurin valtionosuusaloilta 2010-luvulla toteutetut säästöt ovat kuitenkin vakavasti vaikuttaneet alan tuottavuuteen ja työllisyyteen. Teatterialalla on vakava huoli siitä, että mikäli tilanteeseen ei saada korjausta, pitkittyneellä säästökuurilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia alan kykyyn toteuttaa täysimääräisesti kulttuuripalvelutehtäväänsä.

***

Suomen Teatterit ry valitsi vuosikokouksessaan Porin Teatterissa torstaina 19.4.2018 järjestön hallituksen puheenjohtajaksi sosiaalineuvos Maija Perhon sekä hallituksen uusiksi jäseniksi Tanssiteatteri Rimpparemmin johtaja Matti Paloniemen, Tampereen Teatterin hallituksen puheenjohtaja Päivi Myllykankaan, Helsingin kaupunginteatterin hallituksen jäsen Sini Jokisen ja Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnusen.

Hallituksen jäseninä jatkavat Turun kaupunginteatterin johtaja Mikko Kouki, Rauman kaupunginteatterin toimitusjohtaja Harri Natunen, Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä, Kuopion kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Leila Savolainen ja Svenska Teaternin johtaja Joachim Thibblin.

Suomen Teatterit ry on ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, jonka jäseninä on 54 esittävän taiteen toimijaa ympäri Suomea. Jäseniimme lukeutuu mm. kaupunginteatterit, Suomen Kansallisteatteri sekä pieniä ammattiteattereita, lastenteattereita sekä tanssi- ja sirkustoimijoita.