4.5.2018 Tes-tiedotteet

Katsaus työehtosopimuskauteen 2018–2020

Uudet työehtosopimukset ammattiteatteritoimintaan alkavat olla valmiit, ja sähköiset versiot teattereiden käyttöön julkaistaan tänään. Jotain pieniä korjauksia painettaviin versioihin voi vielä tulla, mutta näillä versioilla pitäisi jo päästä kiinni uuden sopimuskauden sääntöihin.

Kun työmarkkinoilla käytiin talvella 2018 pitkästä aikaa niin sanottu liittokierros, ja palkkojen ohella neuvoteltiin laajasti myös TES-säännöillä ohjailtavista sisältökysymyksistä teatterialalla, neuvottelun kohteena olevia aiheita oli paljon. Osa näistä on myös johtanut sääntömuutoksiin. Lisäksi TES-kirjoihin tuodaan nyt joitakin kirjausmuutoksia, joista on työmarkkinaosapuolten kanssa sovittu jo ennen neuvottelukierrosta.

Palkkarakenne kaikissa koko teatterialaa koskevissa työehtosopimuksissa on sama: yleiskorotukset sijoittuvat ajankohtiin 1.5.2018 ja 1.4.2019. Yleiskorotusta tulkitaan muun kirjauksen puuttuessa niin, että TES:n piirissä oleville nousee peruspalkka. Peruspalkan perusteella prosenttiperusteisesti määräytyvät lisät nousevat rakenteensa takia. Euromääräiset tms lisät jotka eivät ole sidoksissa peruspalkkaan, eivät nouse.

Näiden lisäksi 1.1.2019 on palkkojen järjestelyyn varattu järjestelyerä. Mikäli tieto palkkaratkaisusta tulee teatterin käyttöön liian myöhään toukokuun palkka-ajoon nähden, tulee toukokuun 2018 korotusosa maksaa takautuvasti kesäkuun palkka-ajon yhteydessä.

Suurin yksittäinen sääntelykokonaisuus, joka selkeästi muuttaa ja yhdenmukaistaa alalla sovellettuja käytäntöjä, on matkakustannusten korvaamista koskevien sääntöjen uudistaminen tietyissä taiteellisissa vierailijatehtävissä. Sääntelymuutoksella ei ole takautuvaa vaikutusta, joten sitä sovelletaan vasta TES-ratkaisussa sovitun voimaantulon jälkeen solmittavissa työsopimussuhteissa. Tarvittaessa kysykää ohjeistusta asiasta meiltä.

Näyttelijäneuvotteluissa esillä oli valtava määrä kysymyksiä, joista osa on päätynyt osaksi kokeilua, josta teattereissa on paikallisesti mahdollista sopia työnantaja- ja työntekijäpuolen kesken. Toivottavasti kokeiluun uskalletaan joissakin teattereissa tarttua tulosten saamiseksi tulevia neuvotteluja silmällä pitäen. Teattereissa, joissa kokeiluun ei ryhdytä, TES-ratkaisun muutokset jäävät kohtuullisen vähäisiksi.

Sopimuskausi on nyt kunta-alan mukaisesti sovittu niin, että teatterialan sopimuksista neuvotellaan seuraavan kerran talvella 2020. Tuolloin on käytössä todennäköisesti parempi tieto myös siitä, mikä tulee olemaan nyt jatkovalmisteluun ohjatun esittävän taiteen VOS-uudistuksen toteuttamistapa ja aikataulu.

Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja