7.6.2018 Blogi

Missä #metoo -keskustelussa mennään ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa?

#metoo on tuonut mukanaan muutoksen, ja seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvät erilaiset väärinkäytökset ovat herättäneet paljon keskustelua myös teatterialalla. Onkin selvää, että me tarvitsemme uuden toimintakulttuurin, joka tunnistaa paremmin tilanteet, joissa häirintää tapahtuu, ja kannustaa reagoimaan ja puuttumaan epäsopivaan käytökseen matalalla kynnyksellä. Työyhteisöissä pitää olla aktiivisia käytäntöjä ja toimintaohjeita, joilla häirintään puututaan. On myös tärkeää, että sellaiset riskitilanteet, jotka voivat johtaa asetelmaan, jossa valtaa käytetään väärin, tunnistetaan paremmin ennalta.

Kaikkien meidän alalla olevien ja työskentelevien olisi nyt tärkeä pysähtyä pohtimaan, tunnistamaan ja ymmärtämään, minkälaisia perinteitä juuri meidän alallemme on juurtunut. Mitä tarkoittaa olla nainen tai mies teatterin maailmassa? Miten häirintä mahdollistuu juuri meidän alallamme? On myös tärkeää ymmärtää, mikä on häirintää. Esimerkiksi ystävällisyys tai seksuaalinen kiinnostus eivät ole häirintää. Häirinnässä kyse on vallasta ja nimenomaan negatiivisesta vallankäytöstä suhteessa toiseen ihmiseen.

Seuraava #metoo-aiheinen keskustelu järjestetään Tampereen Teatterikesässä torstaina 9.8.2018. Yleistä vai erityistä? Seksuaalinen häirintä teatterialalla -seminaarissa pysähdytään pohtimaan juurikin tätä: mitä seksuaalinen häirintä on, mitä ovat häirinnästä puhuttaessa teatterialan erityispiirteet ja miten #metoon vaikutukset näkyvät teattereissa?

Miten #metoo sitten on näkynyt alalla ja mitä olemme alana tehneet aiheeseen liittyen? Keväällä kulttuuriministeri Sampo Terho kutsui OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, varatuomari Jaana Paanetojan selvittämään häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua elokuva- ja teatterialalla. Häneltä odotetaan syksyyn mennessä ehdotuksia häirinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi näillä aloilla. Myös TINFO ja Cefisto selvittävät laajemmin tasa-arvon toteumista teatterialalla.

Me Suomen Teatterit ry:ssä olemme tehneet kevään ajan tiivistä yhteistyötä muiden näyttämötaiteen järjestöjen ja alan asiantuntijoiden kanssa ymmärtääksemme ongelmaa ja löytääksemme keinoja puuttua siihen tehokkaammin. Minna Canthin päivänä julkaisimme yhteisen sitoumuksemme häirintävapaasta ja tasa-arvoisesta teatterista.

Huhtikuun vuosikokouksessamme Porin teatterissa aihetta käsiteltiin tasa-arvoasiantuntija Malin Gustavssonin johdolla, ja lisäksi Hanna Fontana jakoi Suomen Kansallisoopperan ja -baletin kokemuksia siitä, mitä työpaikalla tapahtuu, kun vaikeaa häirintää tapahtuu, ja kun hyvätkään käytännöt eivät aina sellaisenaan riitä.

#metoo:n myötä alkanut keskustelu on tärkeää oivaltaa myös osaksi laajempaa työturvallisuutta ja hyvinvointia. Yksi tehokas keino häirinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi teatterissa on tasa-arvosuunnitelman laatiminen – olettaen, että se tehdään huolella ja saadaan juurrutetuksi kiinteäksi osaksi organisaation arvoja ja tekemisen tapaa.

Myös Työterveyslaitoksen kanssa juuri käynnistetyn Floor is yours -hankkeen tarkoitus on lisätä osaamista esittävän taiteen turvallisuusjohtamisessa ja -kulttuurissa. Hankkeeseen liittyen olemme jo lähettäneet kentälle kartoittavia kyselyitä liittyen myös häirintään ja tasa-arvoon. Niiden pohjalta jatkamme työtä syksyllä 2018. Mitä todennäköisimmin Floor is Yours -hanke tulee myös olemaan luonteva taho koordinoimaan #metoo:n esiin tuomia tarpeita teatterialan ja yleisemminkin esittävän taiteen toimintakulttuurin kehittämiseksi .

Tulevana vuonna tulemme järjestämään keskusteluita ja koulutusta koko alamme toimijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin parhaaksi. Tavoitteemme on #tasaarvoinenteatteri ja #nollatoleranssihäirinnälle!

Hanna-Reetta Schreck /STEFI