13.9.2018 Teatterialan uutisia

Elokuva- ja teatterialan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua koskeva laaja selvitys on julkaistu

Selvityshenkilö OTT Jaana Paanetoja luovutti keskiviikkona 12 syyskuuta Tieteiden talolla Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa ministeri Terholle laatimansa perusteellisen selvitysraportin häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialalla. Tilaisuudessa esiteltiin lyhyesti selvitystyön keskeisiä johtopäätöksiä ja selvityksen perusteella tehtyjä toimenpide-ehdotuksia.

174-sivuinen selvitys on hyvin perusteellinen, ja sisältää elokuva-alalla ja teatterialalla tehtyjen kyselyjen ja selvitysten analyysin ja toimenpide-ehdotusten ohella myös 60-sivuisen selonteon aiheeseen liittyvästä juridisesta viitekehyksestä ja erilaisista normeista johtuvista työnantajan velvoitteista. Selontekoon tutustumista voi siis hyvästä syystä suositella kenelle tahansa esittävän taiteen alan työnantajalle:

Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla; selvitysraportti

Aiheesta järjestetään perusteellisempi keskustelu maanantaina 17 syyskuuta Suomen elokuvasäätiön auditoriossa Helsingin Katajanokalla osoitteessa Kanavakatu 12. Julkiseen keskustelutilaisuuteen osallistumiseen pyydetään ennakkoilmoittautumista, joten aiheesta kiinnostuneita kehotetaan tekemään niin tämän linkin kautta.

Sen lisäksi, että selvitys osaltaan toivottavasti edistää ja selkeyttää elokuva- ja teatterialan keskustelua ja kulttuurinmuutosta aikaisempaa tehokkaamman häirinnän ehkäisemisen aikaansaamiseksi yleisesti alalla, vaikuttaa siltä, että selvitystyö tulee johtamaan myös ainakin joihinkin konkreettisiin toimenpiteisiin ministeriön toimesta. Julkistustilaisuudessa ministeri Terho kertoi, että ministeri aikoo allokoida resurssia alan koulutukseen, jotta erilaisilla ja erikokoisilla elokuva- ja teatterialan tuottajilla ja työnantajilla olisi riittävät valmiudet suoriutua kaikista häirinnän ehkäisemiseen olennaisesti vaikuttavista työnantajavelvoitteista. Lisäksi pohditaan keinoja, joilla valtionavun saamisen edellytyksiin voitaisiin liittää vaatimus tietyntasoisen työnantajavastuun kantamisesta häirinnän ehkäisemistyössä. Näistä kysymyksistä ja mahdollisista konkreettisemmista toimenpide-ehdotuksista kuulemme varmasti lisää maanantaina 17.9 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa aiheesta.

– Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja

Lue OKM:n tiedote aiheesta: Työlakien velvoitteiden tunnistamisessa ja toimeenpanossa puutteita elokuva- ja teatterialoilla