11.10.2018 Teatterialan uutisia

Kulttuurin ja taiteen etujärjestö Kulta aloittaa toimintansa

Parin vuoden valmistelevan keskustelun jälkeen kulttuurin ja taiteen kenttään yhteinen edunvalvontajärjestö on vihdoin perustettu. Järjestön nimeksi valikoitui Kulta, mikä on lopulta ilmeinen ratkaisu alkaessamme pohtimaan, miten saisimme lyhennettyä järjestölle nimen sanoista kulttuuri ja taide. Vähemmän ilmeinen tuntuu kuitenkin olevan ratkaisu ryhtyä yhteisesti koordinoituun kulttuurin ja taiteen kentän yhteiseen edunvalvontatyöhön, koska järjestö perustettiin vasta niinkin myöhään kuin vuonna 2018.

Henkilönä, joka on itsekin asian valmisteluun osallistunut, olen lähestynyt kysymystä ainakin näin: käyttäkää muutama minuutti ja tutustukaa urheilun ja liikunnan ja toisaalta nuorisotyön järjestörakenteeseen. Kummatkin ovat Veikkauksen edunsaaja-aloja – joskin volyymiltaan pienempiä kuin jakosuhdelain perusteella ylivoimaisesti suurin edunsaaja-ala kulttuuri. Näitä pienempiä edunsaaja-aloja edustavat keskusjärjestöt Olympiakomitea ja Allianssi ovat hyvin resursoituja ja ammattimaisesti toimivia etujärjestöjä. Kun tätä asetelmaa aikansa katseli Veikkauksen edunsaaja-alojen yhteistyössä, piti väistämättä kysyä itseltään: miksi ihmeessä me emme tee samaa kulttuurin kentällä? Kun selvittelin asiaa lisää, kävi myös ilmi, että kulttuurin kenttä on pystynyt vastaavanlaiseen yhteiseen edunvalvontatyöhön muualla Euroopassa.

Kulta on ymmärrettävä ennen kaikkea päätökseksi antaa kulttuurin ja taiteen kentälle mahdollisuus tehokkaaseen, nykyaikaiseen ja ammattitaitoiseen edunvalvontaan, jolla on yksi keskeinen päämäärä: vahvistaa taiteen ja kulttuurin asemaa ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvin usein, joskaan ei toki ainoastaan, tämän arvostuksen mittari on julkinen rahoitus. Järjestö ei aja yksittäisten kulttuurinalojen vahvistamista minkään toisen kulttuurin sektorin kustannuksella, vaan sen selkeä pääfokus on keskittyä kulttuurin ja taiteen etuun yleisellä tasolla.

Aika näyttää, minkä roolin nyt perustettu järjestö kulttuurisektorin edunvalvonnan kentässä itselleen täsmällisemmin löytää. Kovasti toivon, että taiteen kenttä olisi valmis antamaan sille mahdollisuuden, eikä ikään kuin kaiken varalta kääntyisi uutta rakennetta vastaan. Kaikenlainen vaikuttamisen ja siihen liittyvän vallan mahdollinen uusjako herättää aina myös kysymyksiä ja hämmennystäkin, joten keskustelu aiheen ympärillä käyköön vilkkaana.

Järjestön Perustajajäseniä ovat Suomen museoliitto, Finland Festivals, Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja Suomen Teatterit ry ja mukana toiminnassa on jo myös Teatterikeskus. Toivottavasti seuraavan vuoden kuluessa näemme järjestön tarvitseman kehityksen: että kulttuurin ja taiteen eri sektorit tekevät päätöksen liittyä mukaan yhteiseen edunvalvontatyöhön. Muuten edellytyksiä luoda Olympiakomitean ja Allianssin tasoisia yhteisiä rakenteita ei ole.

Kulta ry:n pääsihteerinä on aloittanut 1.10 alkaen Rosa Meriläinen. Älkää epäröikö kysyä aiheeseen liittyen mitä tahansa Rosalta tai allekirjoittaneelta (joka vielä hetken istuu järjestön väliaikaisessa hallituksessa).

Mukavaa yhtäkkiä aika vilkkaana käynnistynyttä syksyä kaikille!

– Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja