25.10.2018 Teatterialan uutisia

Näyttämötaiteen freelancereille harkitaan Allianssi-rakenteen perustamista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut selvityshenkilö Seppo Koskisen selvittämään taiteilija-allianssitoiminnan käyttöönoton edellytyksiä Suomessa.  Termi ”Allianssi” viittaa Ruotsissa 1990-luvun jälkeen perustettuun ja Norjassa vuodesta 2012 lähtien toimineeseen taiteilijapalkkajärjestelmään. Ruotsissa toimivat erilliset näyttelijöiden, tanssijoiden ja muusikoiden allianssit, kun taas Norjassa näyttelijät ja tanssijat kuuluvat yhteisen järjestelmän piiriin. Allianssin perusajatuksena on, että sen piiriin kuuluvat freelancer-taiteilijat saavat normaalin palkkatulonsa ohella Allianssin kautta tuloa siltä ajalta, kun eivät ole työsuhteessa.

Taiteilija-allianssin tavoite on pienentää kuilua vakinaisesti työllistettyjen ja freelancer-kentän välillä luomalla ammattimaisesti toimiville ja allianssin jäsenyyskriteerit täyttäville freelancereille ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko työsuhteiden muodossa. Tavoitteena on lisätä freelancerkentän mahdollisuuksia jatkuvaan ammattimaiseen työskentelyyn. Esittävän taiteen ala on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana vakituisista työsuhteista voimakkaasti kohti freelance-pohjaisempaa työmarkkinaa, ja Allianssi onkin tavallaan eräänlainen esittävän taiteen sektorin perustulokokeilu. Asiaan liittyy toki muitakin näkökohtia ja erityisesti koulutusnäkökulmaa on painotettu sekä Ruotsin että Norjan malleissa.

Allianssin tavoite on auttaa tasaamaan freelancer-taiteilijan elämänhallintaa. Nähdäkseni Allianssi toimii hyvin silloin, kun se ei juurikaan vaikuta työmarkkinaan: tarkoitus on, että alalla työskentelevät freelance-taiteilijat valikoituvat alalla tarjolla oleviin töihin Allianssin mahdollisen perustamisen jälkeenkin entiseen tapaan. Näin riippumatta siitä, ketkä ovat Allianssin piirissä ja ketkä eivät.

Työnantajajärjestön näkökulmasta olennaista on, että kolmen ministeriön yhteisessä valmistelussa olevaa pilottia ei rahoiteta kulttuurin sisältöihin varatusta perusrahoituksesta. Tarkoitukseen varatussa yhteiskunnan tuessa pitää sen sijaan ottaa huomioon ne säästöt, jotka syntyvät työttömyysturvakustannuksissa. Perustulon kaltaisen Allianssin piirissä olevat freelancerit eivät hakeudu työskentelyjaksojen välillä muiden tukijärjestelmien piiriin, vaan ovat työttömyysturvan nostamisen sijaan Allianssin kautta maksetun palkkatulon piirissä.

–          Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja

Lue lisää:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Taiteilija-allianssimallia koskeva selvitys käynnistyy

Tutustu Ruotsin TeaterAllianseniin