2.11.2018 Tiedotteet,Teatterialan uutisia

Teatterin puvustossa ja teatteritekniikan parissa työskenteleville mahdollisuus osallistua ammatilliseen kuntoutukseen

Suomen Teatterit ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto tarjoavat teatterin puvustossa ja teatteritekniikan parissa työskenteleville mahdollisuuden osallistua ammatilliseen Kiila-kuntoutukseen. Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä. Kummallekin kurssille on avoinna yhteensä 8 paikkaa.

Kenelle?

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Lisäksi edellytetään, että kuntoutustarve ja mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa. Toisin sanoen kurssi on suunnattu työntekijöille, jotka ovat jo saaneet apua työterveyshuollosta ja työpaikalta, mutta jotka hyötyisivät enemmästä asiantuntija-avusta ammatillisiin ja työhyvinvointiin sekä terveyteen ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa.

Ensisijaista on todettu ja koettu tuen tarve työssä jatkamiselle. Kuntoutustarpeen taustalla voivat olla muutokset työssä tai henkilön vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Se voi ilmetä työsuorituksen heikentymisenä, kuormittuneisuuden kokemuksena tai jatkuvasta kuormituksesta aiheutuvina, työkykyä heikentävinä terveysongelmina. Sairauden oireiden paheneminen työssä, terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö ja poissaolot työstä voivat myös osoittaa työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Kuntoutuksen edellytyksenä on, että henkilö on itse todennut tarvitsevansa tukea ja on halukas tekemään muutoksia. Kiila-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan kanssa on suunniteltu yhdeksi osaksi kuntoutujan kuntoutusprosessia. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös työnantaja sitoutuu yhteistyöhön ja yhteydenpitoon kuntoutuksen toteutuksen ajaksi.

Hakeminen ja kurssin toteutus

Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan kanssa. Kurssille haetaan toimittamalla Kelaan kuntoutushakemus, ammatillinen selvityslomalomake ja B-lääkärinlausunto.

Kuntoutuskokonaisuuden kesto on yhteensä 18 vuorokautta. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta. Kurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivää ja 2–4 yksilöllistä käyntikertaa (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1­­–1,5 vuoden aikana.

Tavoite

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta ja siihen johtaneita syitä sekä kuntoutujan nykyistä työnhallintaa ja työhallinnan parantamisen mahdollisuuksia.

Lue lisää:

Teattereiden pukuhuolloin KIILA-kuntoutus

Teatteritekniikan KIILA-kuntoutus

Lisätietoja KIILA-kuntoutuksesta Kelan sivuilla