8.11.2018 Teatterialan uutisia

Vaalit edessä – vaikutetaan kulttuurin puolesta

Kulttuurin valtionosuusalat ovat valmistelleet yhdessä festivaalikentän kanssa yhteiset hallitusohjelmatavoitteet vuoden 2019 vaaleja silmällä pitäen. Laajassa tanssin kentän valmistelussa on lisäksi laadittu tanssin yhteiset hallitusohjelmatavoitteet.

Museoiden, orkestereiden, teattereiden ja festivaalien hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

Tanssin hallitusohjelmatavoiteet 2019–2023

Kehotamme lämpimästi käyttämään näitä tavoitepapereita osana kulttuuripoliittista keskustelua nyt vaaleja edeltävän puolivuotisen aikana. Kansanedustajia valitaan kaikkialta Suomesta, ja siksi kulttuuripoliittisten tavoitteiden lobbaaminen on tärkeää vaaleja edeltävässä keskustelussa ympäri maan.

Läpi 2010-luvun jatkuneessa säästölinjassa näyttämötaiteen rahoitukseen on välttämättä saatava aikaan suunnanmuutos. Kulttuuri on harvoin suoranainen ”vaalivaltti”, ja kevään 2019 vaaleissakin on nähtävissä sellaisia valtavia kysymyksiä kuin ilmasto, sote ja monta muuta, jotka väistämättä haukkaavat valtaosan palstatilasta ja vaaliväittelyn keskusteluista.

Sitäkin tärkeämpää on, että siltä osin kuin puolueet ottavat kantaa kulttuuripolitiikan kärkiin hallituskaudella 2019-2023, kannanotot ja tavoitteet keskittyvät olennaisiin aiheisiin. Syksyllä 2018 on käyty jo aktiivista keskustelua tarpeesta lähteä korjaamaan kulttuurin rahoitusta, ja myös esitetty aiheellisia kysymyksiä siitä, mihin mahdollinen lisärahoitus pitäisi sitten kohdentaa.

Tutustukaa siksi oheisiin kulttuurialojen yhteisesti linjaamiin tavoitteisiin. Molemmat materiaalit ovat vapaasti käytettävissänne. Levittäkää niistä sanaa alueenne puolueille ja kansanedustajaehdokkaille, ja osallistukaa aktiivisesti vaaleja edeltäviin keskusteluihin!

– Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja

Kuva: Riihimäen teatteri, Fucking Åmål, Jukka Salminen/Tiikerikuva