12.12.2018 Tes-tiedotteet

Ohje paikallisen järjestelyvaraerän laskemiseen

Teatterialan palkkoja korotetaan järjestelyvaraerällä 1,2 prosenttia 1.1.2019. Palkankorotukset noudattavat kunta-alaa, joten KT:n antamat ohjeet soveltuvat sellaisenaan myös teatterialalle. Korotusten laskentatapa on aiemmasta poikkeava, kun palkkapotti on suurempi ja lisien heijastusvaikutukset huomioidaan jokaisen työntekijän osalta erikseen.

Paikallisen järjestelyerän laskennassa käytettävä palkkasumma

Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi marraskuulta 2018) teatteriin palvelussuhteessa olevien työntekijöiden kunkin sopimusalan palkkasummasta.

Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai useammalta ajanjaksolta (esimerkiksi takautuvat palkanerät). Näyttelijöillä esityslisä lasketaan palkanosana mukaan.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen (ilta- ja ylityökorvaukset) lukuun ottamatta

  • lomarahoja
  • lomakorvauksia
  • mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita
  • tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä.
  • Kunpas eriä

Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten sekä osa-aikaisten palkat.

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutus

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutuksen tulee olla 1,2 prosenttia palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän tuomaa korotuksen suuruutta yksilötasolla ei ole sovittu valtakunnan tasolla.

Korotusten heijastusvaikutukset automaattisiin ja ei-automaattisiin lisiin on otettava huomioon. Järjestelyerän kustannusvaikutuksen palkkasummaan tulee sisältää em. heijastusvaikutukset.

Esimerkki paikallisen järjestelyerän laskennasta

Jos 0,9 prosentin paikallinen järjestelyerä lasketaan euromääräisenä kokonaisansioiden tai varsinaisten palkkojen palkkasummasta, ei tätä eurosummaa voida siirtää sellaisenaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai henkilökohtaisiin lisiin. Korotusten suuruus ja kohdentaminen esimerkiksi tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin voivat vaihdella henkilöittäin.

Lasketaan paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia marraskuun 2018 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 24,52 €. Järjestelyerä on euromääräinen. Jos esim. talossa on 10 samapalkkaista näyttelijää niin laskenta (10 x 2 724 x 1,2/100 = 326,88 €/10 = 32,69 €). Koko järjestelyerä olisi siis yhteensä 326,88 euroa ja henkilöittäin kaikille jaettuna 32,69 eur/hlö.

Jos päätetään, että paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan, niin heijastusvaikutukset tulee huomioida. Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan siksi korottaa vain 21,45 € ((2 431/(2 431+ 243,10)) x (2 724,10/2 724,10) x 32,69 = 29,72 €), jotta kustannusvaikutus ei ylity. Kaavassa on laskettu henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan heijastusvaikutus 2 431/(2 431 + 243,10) ja kerrottu näiden tulolla järjestelyerän euromäärä 32,69.

Tässä esimerkissä automaattisia lisiä on vain vuosisidonnainen lisä. Muut mahdolliset automattiset lisät pitää huomioida samalla tavalla.

Esimerkissä on otettu huomioon korotuksen heijastus henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan 10%. Henkilökohtaista lisää ei koroteta. Kokonaisansiot nousevat tasan 1,2 prosenttia eli 32,69 euroa.

Palkka €/kk
30.11.2018 1.1.2019 Korotus %
Tehtäväkohtainen palkka (TKP) 2 431,00 2 460,72 1,22 (+ 29,72 € )
Vuosisidonnainen osa 10 % 243,10 246,07 1,22

(automaattinen lisä,

korottuu kuten TKP)

Henkilökohtainen lisä 50,00 50,00 0,00 (ei korotusta)
Varsinainen palkka (VP) 2 724,10 2 756,79 1,2
Työaikalisät/
ylityökorvaukset
00,00 00,00 1,2

(automaattisia lisiä,

korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio 2 724,10 2 756,79 1,2

kustannusvaikutus

1,2 % palkkasummasta

eli 32,69 €

Järjestelyvaraerän kohdentamisesta käydään neuvottelu luottamusmiehen kanssa ja pyritään sopimaan paikallisesti sen kohdentamisesta. Jos neuvottelu ei onnistu, niin viimesijaisesti teatteri päättää järjestelyerän käytöstä.

Lisätietoja:

Lakimies Leevi Mentula: leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi, p. 040 521 8319