29.1.2019 Tiedotteet

OKM:n selvitys: Suomessa ei työ- tai sosiaalioikeudellisia esteitä taiteilija-allianssimallin käyttöönotolle

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä selvitys taiteilija-allianssimallin toteutusedellytyksistä Suomessa on valmistunut. Professori Seppo Koskisen tekemän selvityksen mukaan Suomessa ei ole työ- tai sosiaalilainsäädännöstä johtuvia muodollisia esteitä freelancer-taiteilijoiden perustulomallin rajoitetulle kokeilemiselle. Esittävän taiteen järjestöjen kanssa yhteistyössä valmisteltu selvitys ehdottaa toteutettavaksi kolmivuotista kokeilua, jossa olisi mukana rajattu otos näyttelijöitä, tanssijoita ja muusikoita. Pohjoismaista taiteilija-allianssimalli on käytössä jo Ruotsissa ja Norjassa.

Esittävien taiteiden alalla on jo vuosikymmeniä ollut vallalla kehitys, jossa vakinaisten taiteellisten työsuhteiden määrä vähentyy ja tuotantokohtaisten työsuhteiden määrä vastaavasti kasvaa. Taiteilija-allianssimallilla on tarkoitus edistää freelancer-taiteilijoiden työuria ja elämänhallintaa sekä pienentää kuilua vakinaisesti työskentelevien ja freelancereiden työtodellisuuden välillä.

Suosittelemme tutustumista selvitykseen oheisen uutisen kautta. Ammattiteatterikentän näkökulmasta kokeilua voidaan pitää kannatettavana silloin, jos taiteilijat itse kokevat ehdotetun järjestelmän oikeudenmukaiseksi ja tarkoitustaan vastaavaksi – ja ennen kaikkea silloin, kun kokeilun rahoitusta ei leikata esittävän taiteen perusrahoituksesta.

OKM:n uutinen aiheesta: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilo-ei-esteita-taiteilija-allianssimallin-kayttoonotolle

Mahdolliset tarkemmat tiedustelut Suomen Teatterit ry:lle aiheeseen liittyen:

Lakimies Leevi Mentula
leevi.mentula@suomenteatterit.fi
040 521 8319