14.2.2019 Teatterialan uutisia

Baltic Circle ja ANTI Vuoden Teatteri 2019 -finalisteiksi

Vuonna 2019 Suomessa on paljon teattereita, mutta melko vähän kansainvälisiä nykyteatterin ja esitystaiteen alustoja. Siksi olemme valinneet Vuoden Teatteri 2019 -ehdokkaiksi kaksi suomalaista nykyteatterin ja esitystaiteen edelläkävijää, joiden näemme toimivan esimerkillisinä taiteen tekemisen alustoina.

Molemmat ehdokkaat ovat kiinnostavasti kuratoituja, radikaaleja, sofistikoituneita ja kansainvälisesti tunnustettuja taidefestivaaleja. Molempien esitystarjonta ja tuotantotoiminta on yhteiskuntaa tarkkaan aistivaa, siihen nopeasti reagoivaa, ja silti itsenäistä ja brändiltään pitkälle kehiteltyä. Jo pelkällä olemassaolollaan ja toiminta-ajatuksellaan molemmat organisaatiot laventavat teatterin käsitettä – ne eivät sitoudu seiniin vaan sisältöihin ja tekijöihin.

Näiden festivaalien merkitys teatteritaiteen ja yksittäisten taiteilijoiden kehityksessä on yhtä olennaista kuin on niiden tahtotila ja kyky tuoda Suomeen poikkeuksellisia ulkomaisia taiteilijoita ja taideteoksia. Molemmat tarjoavat katsojilleen äärimmäisen paljon, vaikka niiden aktiivinen esityskausi onkin lyhyt. Merkityksen muodostumisen aika on kuitenkin yksittäisen festivaalin ajanjaksoa pitkäkestoisempaa: näiden tapahtumien avulla koko Suomen taiteen kenttä muodostuu monipuolisemmaksi ja älyllisesti haastavammaksi. Molemmilla festivaaleilla taidesisältö nähdään kaiken toiminnan ytimessä ja taiteen tekijöihin suhtaudutaan kollegiaalisesti sekä radikaaliutta tukien. Niiden merkitys taiteellisen vertaisoppimisen ja kehittymisen mahdollistajina toteutuu myös korkeatasoisissa työpajoissa ja pitkäkestoisissa yhteistyöhankkeissa.

Raati haluaa painottaa ehdokasvalinnoissaan sitä, että nämä ehdokkaat edesauttavat rohkeiden koti- ja ulkomaisten esitysten elinkaarten syntymistä ja jatkumista, mahdollistavat taiteilijoiden itseluottamuksen ja teosajattelun vahvistumisen, sekä tarjoavat paikan kansainväliseen kontekstiin kuulumiselle. Ne antavat teosten ja taiteilijoiden näkyä omistamatta teoksia ikuisuuksiksi tai imemättä niitä omien seiniensä osaksi.

Festivaalit toimivat sekä yksittäisten esitysten tuottajina että aktiivisesti ja maailmanlaajuisesti innovatiivisissa verkostoissa, hankkeissa ja projekteissa. Myös niiden paikallinen ja valtakunnallinen yhteistyö eri taidetoimijoiden ja tiedeyhteisöjen kanssa on esimerkillisen laajamittaista. Teosten ja tapahtuminen hajasijoittuminen lukuisiin eri esityspaikkoihin ja kaupunkitiloihin sekä kansalaisten osallistaminen taideprojekteihin lisäävät eri yleisöryhmien sosiaalista ja kulttuurista tasa-arvoa.

 

Vuoden Teatteri 2019 -ehdokkaat:


Baltic Circle -festivaali, Helsinki

Mammalian Diving Reflex: All the Sex I’ve Eved Had. Kuva: Tani Simberg

Lähes kahdenkymmenen vuoden ikäinen Baltic Circle on kautta historiansa toteuttanut maan kiinnostavinta sekä jatkuvasti älykkäästi muutoksessa olevaa ohjelmisto- ja tuotantoajattelua.

Baltic Circlen taiteellinen johto on maamme taiteen kirkkainta kärkeä. Baltic Circle haluaa uudistua ja tekee jokaisen nahkanluontinsa erityisen onnistuneesti. Koko Baltic Circlen historia on nykyteatterin historiaa, ja sen nykyhetki sekä tulevaisuus toimivat suunnannäyttäjänä teatteri- ja esitystaiteessa niin kotimaassa kuin kansainvälisellä kentällä.

Vuoden 2018 Baltic Circlen läpäisevänä teemana oli pehmeiden arvojen vastarinta kovaa uusliberaalia ja teknokraattista maailmankuvaamme vasten. Tätä vastarinnan estetiikan voimaa Baltic Circle todisti onnistuneesti sekä teosten teemojen – kuten haavoittuvuus, empatia, myötätunto, seksuaalisuus, kuolema ja utopia – että niiden erilaisten ilmaisu- ja käsittelytapojen kirjolla. Vuoden 2018 festivaali tuli yleisön iholle: paitsi vedoten järjen ohella sen yhteisölliseen myötätuntoon, uteliaisuuteen ja empatiaan, myös levittäytymällä fyysisesti kiintoisasti osaksi kaupungin kulttuuriympäristöä.

 

ANTI – Contemporary Art Festival, Kuopio

Joseph O’Farrell / JOF: 10 Minute Dance Parties! Kuva: Pekka Mäkinen

 

ANTI – Contemporary Art Festivalin sisällöt ja taiteellinen linjaus kielivät taidelajien laajasta tuntemuksesta sekä kyvystä toimia kaupunkiympäristössä erityisen nykyaikaisella näkemyksellä. Festivaalin rohkeus toimia muun muassa esitystaiteen, yhteiskuntatieteen, tulevaisuusajattelun ja pelillistämisen rajapinnoilla on poikkeuksellisen asiantuntevan taiteellisen ja tuotannollisen johtamisen tulosta. ANTI luo mahdollisuuksia utopioille ja mahdottomuuksille ilman elitismiä tai sisäpiiriläisyyttä.

Liki kaksikymmentä vuotta ANTI-festivaali on taidelähtöisesti tutkinut ja avartanut kuopiolaisen kaupunkitilan havaintorajoja. Lajeja rikkova ja menestyvä nykytaidefestivaali on ollut hyväksi paitsi pääkaupunkikeskeiselle taide-elämälle, myös Kuopion paikalliskulttuurille. Kansainvälisesti se on saavuttanut aseman, joka kutsuu  vuosittain paikalle nimekkäitä ja palkittuja taiteilijoita ympäri maailmaa sekä edesauttaa uusien kansainvälisten ja kotimaisten tekijöiden läpimurtoa. Festivaalin vaikutus taiteilijoiden kollegiaalisena mentoroijana vaikuttaa ympärivuotisesti erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa.

Yleisölle festivaalin valtaamien kaupunkitilojen ja löytöpaikkojen rohkea haltuunotto tarjoaa sekä uusia yllättäviä arkikokemuksia että helposti avautuvia reittejä nykytaiteeseen.

Pelit ja pelillisyys muokkaavat nykyihmisen ajattelua, ihmis- ja maailmankuvaa sekä kehollisuutta kaikkialla maailmassa. Niillä on myös suuri merkitys kansan- ja maailmantaloudelle. Suomalaisessa teatterissa ja esitystaiteessa pelillisyyden merkitys, sen strategiat ja metodit ovat toistaiseksi jääneet vähälle huomiolle. ANTI – Contemporary Art Festival osoitti ajankohtaisuutensa tarttumalla pelin, pelillisyyden, leikin ja leikkisyyden teemoihin vuoden 2018 tapahtumassaan. ANTI kokosi Kuopioon laajan kansainvälisen ja valtakunnallisen taiteilijajoukon, alan asiantuntijoita sekä 10 000 hengen yleisön kokemaan ja toteuttamaan pelillisiä ideoita ja ilmaisutapoja lukuisissa kaupunkitiloissa – puistoissa, kaduilla, kuntosalilla, laivalla, autiossa teollisuushallissa, kirkossa ja Kuopion torilla. ANTI-festivaalin aktiivinen sosiaalinen media keräsi lisäksi festivaaliviikon aikana lähes 30 000 ihmisen seuraajajoukon.

Vuoden Teatteri -palkinto

Suomen Teatterit ry on jakanut Vuoden Teatteri -palkintoa ansioituneelle alan toimijalle vuodesta 1997 alkaen. Finalistit valitsi raati, jonka jäseniä ovat dramaturgi ja näytelmäkirjailija Marie Kajava, ohjaaja-käsikirjoittaja ja kuraattori Hilkka-Liisa Iivanainen sekä Vuoden Teatterin 2018, Zodiak – Uuden Tanssin keskuksen toiminnanjohtaja (1997–2018) Raija Ojala. Finalistien joukosta Vuoden Teatteri 2019 -palkinnon saajan valitsee kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Palkinto jaetaan teatterialan yhteisessä Thalia-juhlassa ma 11.3.2018.

Lisätietoja Vuoden Teatteri -kilpailusta: https://suomenteatterit.fi/jasenpalvelut/kilpailut/
Lisätietoja Thalia-juhlasta: https://www.facebook.com/events/363004350920166/
Yhteydenotot:

Suomen Teatterit ry:n järjestöasiantuntija
Maria Leivonen
044 9074156
maria.leivonen(at)suomenteatterit.fi

ANTI – Contemporary Art Festival
Taiteellinen johtaja ja vastaava tuottaja
Johanna Tuukkanen
050 305 2485
johanna(at)antifestival.com

Baltic Circle
Taiteellinen johtaja
Satu Herrala
050 326 3067
satu(at)balticcircle.fi