15.2.2019 Blogi

KULTA ry:n Rosa Meriläinen: Yhteisvoimin kulttuuriväen puolesta!

Yhä useamman päättäjän tulisi ottaa vaikeissa valintatilanteissa vahvasti kantaa taiteen ja kulttuurin puolesta. Tätä peräänkuuluttaa myös viime syksynä perustettu kulttuurin ja taiteen edunvalvontajärjestö KULTA ry, jonka pääsihteeri Rosa Meriläinen kannustaa koko kenttää toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen erityisesti vaalikevään alla.

”Kulttuuri- ja taideala on kasvussa, ja Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan myös kulttuuritilaisuuksissa käyvien suomalaisten osuus on kasvanut. Kulttuuri- ja taidealan yhteinen yleisö on vähintään tuo 83 prosenttia suomalaisista, jonka Tilastokeskus laskee yleisöksemme. Se ei ole vähäinen väkimäärä. Kun saamme tuon prosentin puolustamaan kulttuurin ja taiteen taloudellisia toimintaedellytyksiä, voi Suomesta tulla kulttuurin pieni suuri maa, jolla on poikkeuksellisen suuri ja sivistynyt yleisö.

Kulttuuri ja taide antaa kokijoilleen paljon. Sen vaikutuksia esimerkiksi oppimiseen, viisastumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu runsaasti. Lisäämme ilman muuta myös tasa-arvoa vaatimalla, että yhä useamman suomalaisen pitää saada kokea kaikki nuo vaikutukset – vaikka he eivät olisi itse hoksanneet niitä kiukusta puhisten vaalikentällä vaatiakaan.

Uutta kulttuuriyleisöä onkin kasvatettu esimerkiksi mahtavalla Taidetestaajat-projektilla, jossa kahdeksasluokkalaiset ovat päässeet kokemaan ja arvioimaan taidetta. Saan projektin palautteista loputtomasti iloa: ”Se ois ollu vrm kiva, jos siit ois tajunnu jotain”, ”hedee videoklippe sku ha kunna haa epilepsi warning” ja ”Janne Kataja on äijjä ja nii oon vissii minäki”.

Meidän kaikkien etu lienee se, että taidetestaajat jatkavat taiteiden testaamista, oppien arvostamaan ja arvostelemaan monenlaista taidetta ja kulttuuria. Juuri heidän ymmärryksensä varassa lepää se, että myös tulevaisuudessa julkinen valta on valmis käyttämään verovaroja kulttuuriin ja taiteeseen.

Mutta ihan on nykyisten päättäjienkin ymmärryksessä vielä kehittämisen varaa. Kulttuuripolitiikan painoarvo ei tällä hetkellä vastaa kulttuurin ja taiteen todellista yhteiskunnallista merkitystä. Kulttuuri- ja taidealan tuki- ja tuottajaorganisaatiot yhdessä ovat niin merkittävä työllistäjä ja yleisöjen palvelija, että meidän äänemme pitäisi kuulua vahvemmin niissä pöydissä, joissa yhteiskunnan suuntaa pohditaan.

Kulttuuri ja taide voi olla mukana ratkaisemassa monia isoja kysymyksiä yksinäisyyden ehkäisystä kestävään elinkeinopolitiikkaan. Eduskunnassa pörrätessäni olen huomannut, että lukuisat kansanedustajat, jotka eivät ole liiemmin kulttuuripoliittisiin asioihin profiloituneet, ovat kyllä innoissaan luovien alojen tarjoamista mahdollisuuksista tai kulttuurista osana ennaltaehkäiseviä hyte-palveluja. Hyte on uudehko jargonsana, joka tarkoittaa hyvinvointia ja terveyttä. Kulttuurin ja taiteen erilaisten vaikutusten osoittaminen on meille mahdollisuus, joka ei ole pois taiteen perimmäisestä tehtävästä: taiteen itseisarvosta.

KULTA ry:ssä uskomme, että tekemällä pitkäjännitteistä ja positiivista edunvalvontaa joukkovoimalla, voi kulttuurin ja taiteen arvostus parantua, ja sitä myötä paranevat myös sen taloudelliset toimintaedellytykset. Tavoitteenamme on, että yhä useampi päättäjä on valmis vaikeissa valintatilanteissa linjaamaan kulttuurin olevan tärkeämpää. Ensimmäinen askel on yhdistää voimamme sen puolesta, että valtion kulttuuribudjettia kasvatetaan, sillä Suomen kokoisessa maassa kulttuuri ja taide ei voi kasvaa ilman julkisen tuen kasvua. Siksi KULTA ry:n tärkein tavoite kevään eduskuntavaaleissa on saada korotus kulttuuribudjettiin.”

Rosa Meriläinen
Pääsihteeri, KULTA ry

 

KULTA ry on lokakuussa 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Tavoitteenamme on nostaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta. Selkeimmin arvostus näkyy rahassa. Tarvitsemme lisää päättäjiä, jotka ovat valmiita sanomaan: Kulttuuri on tärkeämpää!

Suomen Teatterit ry on yksi Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n perustajajäsenistä. KULTA ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki ammattimaisesti toimivat kulttuurin ja taiteen tuki- ja tuottajaorganisaatiot, jotka haluavat edistää koko kulttuurin ja taiteen etua valtakunnallisesti.

 

KULTA ry:n kotisivut:
https://kulttuurijataide.fi

KULTA ry:n Facebook-ryhmä:
https://www.facebook.com/groups/KULTAry