11.4.2019 Tiedotteet

Suomen Teatterit ry edellyttää uudelta hallitukselta toimenpiteitä esittävän taiteen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja kulttuurin rahoitustason turvaamiseksi

Suomen Teatterit ry:n vuosikokous järjestettiin 10.–11.4.2019 Imatralla. Teatteri Imatran isännöimässä kaksipäiväisessä tilaisuudessa keskusteltiin kulttuuripolitiikan ajankohtaisista haasteista ja valittiin järjestön uusi hallitus. Hallituksessa valittiin jatkamaan uudelle kaudelle Mikko Kouki, Ilkka Mäkelä, Harri Natunen, Leila Savolainen ja Joachim Thibblin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Maija Perho, ja jäseninä Sini Jokinen, Helka-Maria Kinnunen, Päivi Myllykangas sekä Matti Paloniemi.

Suomen Teatterit ry edellyttää Suomen uudelta hallitukselta toimenpiteitä esittävän taiteen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja kulttuurin rahoitustason turvaamiseksi tulevalla hallituskaudella. Imatralla järjestetty vuosikokous linjasi tätä silmällä pitäen kaksi keskeistä kulttuuripoliittista tavoitetta esittävän taiteen alalla:

Esittävän taiteen valtionosuusuudistus on toteutettava

Esittävän taiteen valtionosuusuudistus tulee toteuttaa, ja siihen on varattava suunniteltujen uudistusten tarvitsemat resurssit. Valmistelua kannattaa jatkaa vuonna 2018 julkistetun työryhmän esityksen pohjalta, edelleen aktiivisessa yhteistyössä kentän kanssa. Keskeisenä tavoitteena uudessa järjestelmässä tulee edelleen olla alueellisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja turvaaminen. Työryhmän esityksestä annetut lausunnot antavat hyvän kuvan esityksen haasteista, jotka on vielä pystyttävä ratkaisemaan. Muuten riskinä on, että monet nykyjärjestelmässä erillistuin turvatut kulttuuripoliittiset tehtävät, kuten lasten- ja tanssikulttuuri ja alueellinen teatteritoiminta, eivät tule työryhmän ehdottaman uuden rahoituksen kerroinmallin kautta riittävässä määrin huomioitua.

Pelkkä alueille maksettava valtionosuus ei riitä turvaamaan esittävän taiteen saatavuutta kaikkialla maassa. Ammattimaiseen teatteritoimintaan tarvitaan jatkossakin toimintaan soveltuvat ja sekä yleisön että teattereiden henkilöstön kannalta toimivat ja turvalliset tilat. Tässä roolissa tärkeää vastuuta kantavat kunnat.

Riittävä valtion tuki taiteelle ja kulttuurille on turvattava

Suomen Teatterit ry yhtyy kulttuuripoliittisessa keskustelussa laajasti esillä olleeseen vaatimukseen taiteen ja kulttuurin valtionrahoituksen nostamiseksi prosentin tasolle valtion budjetista. Rahoitustaso on saatava vastaamaan paremmin luovan talouden kasvavaa merkitystä yhteiskunnassa. Luovien alojen kehityksen turvaamiseksi ja parhaiden lahjakkuuksien houkuttelemiseksi alalle tarvitsemme vahvan, monipuolisen ja elinvoimaisen taiteen ja kulttuurin sektorin, joka pystyy monipuolisesti palvelemaan yleisöjä ja tarjoamaan mielekkäitä työuria ammattitaiteilijoille.

Tämän tavoitteen turvaamiseksi valtion budjettisitoumus on paalutettava turvattuun ja riittävään tukitasoon, 2010-luvulla lukuisilla kulttuurin aloilla jatkuneen leikkauspolitiikan sijaan. Samalla on otettava selkeä kanta kulttuurin ohella muun muassa liikuntaa, nuorisotyötä ja tiedettä merkittävissä määrin tukevan Veikkauksen asemaan ja veikkausvoittovarojen kehitykseen tulevalla hallituskaudella.

Suomen Teatterit ry on kotimaisen teatteri- ja näyttämötaiteen etujärjestö ja työmarkkinajärjestö. Järjestöön kuuluu 54 keskeistä eri kokoista teatterin, tanssin ja sirkustaiteen ammattiorganisaatiota.

Lisätietoa:     

Toiminnanjohtaja
Tommi Saarikivi
0401531415
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi

Artikkelikuva: Kuvassa Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi ja hallituksen puheenjohtaja Maija Perho sekä vuosikokouksen yhteydessä puheenvuoron pitäneet Veikkauksen sidosryhmäpäällikkö Olli Joensuu ja kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila.