8.5.2019 Lausunnot ja kannanotot,Teatterialan uutisia

Avoin kirje Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle: Kulttuuri kiinteäksi osaksi Euroopan tulevaisuutta

Suomen Teatterit ry edellyttää yhdessä Culture Action Europen ja lukuisten eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa kulttuurin sitomista kiinteäksi osaksi Euroopan tulevaisuuden tavoitteita Sibiun kokouksessa 9. toukokuuta. Lue avoin kirje tämän uutisen lopusta.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli vuonna 2017 etenemissuunnitelman kohti yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia. Tämän pohjalta EU-maiden johtajat hyväksyivät Tallinnassa nk. EU-johtajien asialistan kiireellisimmistä kysymyksistä ja haasteista, joihin olisi löydettävä ratkaisu ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja. Tätä varten Eurooppa-neuvosto järjestää Sibiussa, Romaniassa 9. toukokuuta 2019 epävirallisen kokouksen, johon osallistuvat EU:n valtion- tai hallitusten johtajat. Kokouksen puheenjohtajana on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.
(Lue lisää)

Eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa edistävä Culture Action Europe -järjestö (CAE) toimitti 30.4.2019 puheenjohtaja Donald Tuskille avoimen kirjeen, jossa he kehoittavat liittämään kulttuurin kiinteäksi osaksi Sibiussa päätettäviin Euroopan tulevaisuuden tavoitteisiin. Suomen Teatterit ry yhtyy avoimen kirjeen sanomaan.

”Parempi Eurooppa tarvitsee enemmän kulttuuria. Nykyaikainen luova työ on sosiaalisen dynamiikan ja tulevaisuuden haasteiden reflektoinnin kärjessä ja avaa uusia keinoja eteenpäin. Kulttuuriala on osallistunut aktiivisesti Euroopan tulevaisuutta koskevaan pohdintaprosessiin Sibiun kokouksen alla. Väitämme, että kulttuuri ja demokratia eivät ole toisistaan ​​riippumattomia. Eurooppalaisen demokratian projekti tarvitsee kulttuuria avoimen, osallistavan, oikeudenmukaisen ja monipuolisen symbolisen tilan tuottamiseksi,” CAE:n pääsihteeri Tere Badia perustelee avoimessa kirjeessä.

Lue CAE:n saate ja alkuperäinen kirje täältä.

Open letter to President Tusk

Dear President Tusk,

Culture is the foundation of who we are as human beings and of our collective life. The future of the European Union as a shared project is difficult to imagine without the explicit recognition of its cultural dimension.

The Rome declaration of 2017 commits to build a Europe “where citizens have new opportunities for cultural and social development” and “a Union which preserves our cultural heritage and promotes cultural diversity”. This vision was confirmed at the Gothenburg Leaders’ Summit in November 2017 and by the European Council in December 2017. Networks across all cultural sectors, cultural organisations, artists, activists, academics and policy-makers call to make culture an integral part of the future of Europe in Sibiu.

A better Europe needs more culture. Contemporary creation spearheads the reflection on social dynamics and future challenges, opening new avenues forward. The cultural sector has actively participated in the reflection process on the future of Europe leading to Sibiu. We affirm that Culture and Democracy are not independent one from the other. A European democratic project needs Culture to produce an open, inclusive, fair and diverse symbolic space. Counteracting the instrumentalisation of culture by Eurosceptic forces and reinforcing EU actions celebrating cultural diversity, in accordance with the core remit of the EU in the cultural field (Art. 167), should be seen as fundamental to build the future of Europe. Cultural actors are ready to be a companion and ally in this endeavour.

In the name of The Association of Finnish Theatres and its members, we call upon the President of the European Council to include culture as an intrinsic part of Europe’s future.

In Helsinki, 8 May 2019

Yours Sincerely,

Tommi Saarikivi
Managing Director
The Association of Finnish Theatres

Download letter here.