19.9.2019 Blogi

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisen toinen vaihe käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Suomen Teatterit julkaisee työryhmän toimikauden aikana toiminnanjohtajamme Tommi Saarikiven näkemyksiä uudistukseen liittyvästä työstä.
”Toimikausi on huomattavan lyhyt ja erittäin tiukka”, kommentoi Saarikivi ensimmäisessä blogikirjoituksessaan.

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisen toinen vaihe käynnistyy

”Opetus- ja kulttuuriministeriössä ei liikoja viivytelty, kun hallitusohjelmassa linjattu päätös saattaa esittävien taiteiden valtionosuusuudistus valmiiksi päätettiin laittaa täytäntöön. Ensimmäistä vuosina 2016-17 toiminutta työryhmää tuntuvasti pienempi, mutta sangen asiantuntevan oloinen työryhmä asetettiin heti kesän jälkeen, ja tämä ”uudistuksen tehonyrkki” järjestäytyi jo syyskuun alkupuolella käydäkseen työhön käsiksi.

On tietenkin aina helppoa jeesustella työryhmän kokoonpanosta käsin, että tämä on tarkoitustaan varten ihan hyvä ja riittävä kokoonpano näinkin. Tosiasia varmasti on, että koska näitä uudistuksia ei tehdä kovin usein, haluavat kaikki pidempään alalla töitä tehneet ammattilaiset olla mukana vaikuttamassa siihen, että uudesta järjestelmästä tulee tarkoitustaan varten niin hyvä kuin mahdollista, ja että se parhaalla mahdollisella tavalla myös huomioi ja ennakoi alan tulevaa kehitystä.

Onneksi ministeriö on päättänyt jatkaa uudistuksen valmistelua laajemmassakin dialogissa esittävän taiteen kentän kanssa, ja jo perjantaina 20. syyskuuta järjestetään jatkovalmistelun käynnistävä kuulemistilaisuus, joka toimii evästävänä pohjana edellisen työryhmän esityksen jatkovalmistelulle. Näin uuteen esitykseen liittyviä huolia, keskustelussa jo mukana olleita, sen ulkopuolelle jääneitä, tai liian vähän huomiota saaneita aiheita voi vielä yrittää nostaa mukaan keskusteluun.

Kaiken kaikkiaan tuntuu vielä tarpeelliselta muistuttaa kaikkia aiheesta kiinnostuneita: työryhmän toimikausi on huomattavan lyhyt ja erittäin tiukka. Valmista pitäisi olla jo helmikuun lopussa. Kaikki keskeiset näkemykset ja mahdolliset esitykset työryhmän työhön liittyen on syytä nostaa perusteluineen mukaan keskusteluun viivyttelemättä.

Olkaa siis rohkeasti yhteydessä uudistustyöhön liittyvistä aiheista! Kavennetulla kokoonpanolla toimivassa työryhmässä siihen valitut esittävän taiteen ammattilaiset toimivat huomattavan monen näyttämötaiteen genren edustajina. On tietenkin erinomainen asia, että työryhmän toimeksiannossa nimenomaisesti mainitaan, että jatkovalmistelussa on otettava huomioon ensimmäisen työryhmän esityksestä kevään 2018 lausuntokierroksella saatu runsas palaute.

Tästäkin huolimatta: jos teillä on aiheeseen liittyen hyviä perusteltuja kantoja ja esityksiä, jotka haluatte saattaa työryhmän tietoon, kannustan osallistumaan perjantaina 20.9 klo 10-12 järjestettävään keskusteluun joko paikan päällä tai tämän webcastin kautta. Myös viestiä aiheesta voi aina laittaa tulemaan.”

Lisätiedot:

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja, Suomen Teatterit ry
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi
040 1531415