26.9.2019 Blogi

Pakolliset suunnitelmat ja prosessit häirinnän ennalta ehkäisemiseksi

tes

Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Teatterit, Teatterikeskus, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttavat koko esittävien taiteiden kentälle tarkoitettua kaksiosaista ja maksutonta tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisykoulutusta.
Viime keväällä pidimme näistä asioista ensimmäisen koulutuspäivän, ja koulutuksen toinen osa järjestetään sekä loka- että marraskuussa. Lakiasiantuntijamme Leevi Mentula muistuttaa vielä esittävien taiteiden organisaatioita asiaan liittyvistä pakollisista vaatimuksista.

Vaatimukset kaikille esittävän taiteen työnantajille tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja häirinnän ennalta ehkäisemisessä

Vaikka kaikilta organisaatioilta ei edellytetä kirjallisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia, suosittelemme, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen kentän organisaatioilla olisi jatkossa kyseiset suunnitelmat sekä niihin liittyvät prosessit käytössään. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat joka tapauksessa kaikkia työnantajia.

Kaikilla työnantajilla niiden organisaation koosta riippumatta on siis oltava tehtyinä seuraavat toimenpiteet:

  • Riskien ja vaarojen selvittäminen ja arviointi
  • Työsuojelun toimintaohjelma
  • Tasa-arvon edistäminen ja mahdollinen tasa-arvosuunnitelma (kirjallisesti, kun organisaatiossa vähintään 30 työntekijää)
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen ja mahdollinen yhdenvertaisuussuunnitelma (kirjallisesti, kun organisaatiossa vähintään 30 työntekijää)
  • Työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Vaatimusten täyttämiseksi ei lakiperusteisesti edellytetä kirjallista muotoa, mutta käytännössä voitte työsuojelutarkastuksen sattuessa osoittaa ainoastaan kirjallisesti, että nämä velvoitteet on täytetty. Suosittelemme siis lämpimästi, että tarkistatte näiden asiakirjojen olemassaolon yhteisöissänne, ja huomioitte, että tasa-arvosuunnitelma on päivitettävä enintään kahden vuoden välein.

Koulutuksen toisessa osassa (28.10 ja 5.11.) käsiteltiin mm. näiden velvoitteiden täyttämistä esittävän taiteen alalla.

Lisätietoja aiheesta on saatavissa helposti esimerkiksi seuraavilta viranomaissivuilta:

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-toimintaohjelma
https://www.tasa-arvo.fi/tyopaikkojen-tasa-arvosuunnittelu
https://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuuden-arviointi
https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoterveyshuolto/

Lisätiedot:

Leevi Mentula
040 521 8319
leevi.mentula[at]suomenteatterit.fi