7.11.2019 Teatterialan uutisia

Ministeriö päätti teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksista vuodelle 2020

Teatterit saavat saman kokonaismäärän henkilötyövuosia kuin aiemmin, mutta henkilötyövuoden hintaan tulee tuntuva, luonteeltaan tilapäinen korotus vuodelle 2020.

VOS-uudistukseen valmistautuvan laskennallisen järjestelmän henkilötyövuosijaossa tapahtuu edelleen tuntuvia muutoksia vanhan järjestelmän loppumetreillä. Suurin menettäjä on Helsingin Kaupunginteatteri, jolta lähtee aikaisempien peruskorjauksen jäljiltä menetettyjen henkilötyövuosien lisäksi vielä 10 henkilötyövuotta lisää jaettavaksi muille teattereille. Htv-hinnankorotuksen turvin teatterin valtionrahoitus vuodelle 2020 kasvaa kuitenkin lähes puoli miljoonaa euroa. Ilman hinnankorotusta teatteri olisi menettänyt lähes 200 000 euroa rahoituksestaan.

Myös pienissä ja keskisuurissa teattereissa hinnankorotus turvaa vuoden 2020 toimintaa tehokkaasti. Kaksi henkilötyövuotta menettäneistä teattereista Seinäjoki saa silti lähes 100 000 euroa lisää, ja pienemmän kokoluokan Riihimäkikin pysyy ainakin hetkellisesti menetyksestä huolimatta nykyisessä rahoitustasossa.

Pienemmän htv-määrän toimijoiden joukossa tanssitoimijoilla tapahtuu normaalia enemmän henkilötyövuosien negatiivista liikettä. Tällä voi olla yhteys siihen tilastolliseen poikkeamaan, että viimeisenä vahvistettuna tilastovuonna vierailevia tanssijoita palkattiin alalla poikkeuksellisen vähän.

Teattereiden toiminnan pidempiaikaisessa taloussuunnittelussa on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä tosiseikasta, että vuoden 2020 htv-hintapiikki johtuu tilapäisesti hintaa korottavista tekijöistä laskennallisessa järjestelmässä, ja että jo vuoden 2021 VOS-tukitaso saattaa hyvinkin palautua lähemmäs nykyistä tasoa.

Ministeriön tiedote:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-kosonen-vahvisti-teattereiden-ja-orkestereiden-valtionosuudet

Lisätiedot:

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja
Suomen Teatterit ry
040 153 1415
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi