9.12.2019 Blogi

Kulttuurialalle on luvassa vilkas talvi – näitä kolmea asiaa kannattaa pitää silmällä

Kaudella 2019-20 tapahtuu poikkeuksellisen paljon esittävän taiteen rakenteissa ja kulttuuritaloudessa. Näitä tulevien kuukausien merkittävimpiä työn alla olevia asioita kannattaa seurata, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Tommi Saarikivi.

Teatterialan työehdoista neuvotellaan maaliskuun loppuun mennessä

Teatterialan valtakunnallisten työehtosopimusten ja Kansallisteatterin työehtosopimuksen sopimuskaudet loppuvat maaliskuun 2020 lopussa. Uusia sopimuksia lähdetään neuvottelemaan tilanteessa, jossa Kansallisteatterin rahoitus on ollut huomattavan pitkään muun kansallisen rahoituksen lailla jäädytettynä tasolle, joka jää jatkuvasti lisää kustannuskehityksestä jälkeen.

VOS-teattereille on vuodelle 2020 luvassa tuntuva tilapäinen korotus VOS-tuen tasoon, joka on ministeriön antamien ennakkoarvioiden perusteella jäämässä laskennallisessa järjestelmässä tilapäiseksi. On hyvä muistaa, että kaikkien kulttuurilaitosten VOS-tukien kehitys on 2010-luvulla ollut pitkään negatiivista. Lisäksi melkoisiin mittasuhteisiin kasvava kuntatalouden kriisi uhkaa potentiaalisesti myös teattereiden kokonaistaloutta tulevina vuosina. Kaikkien sopimusneuvotteluiden tähtäimessä tulee olla ratkaisu, joka on ammattiteatterikentän talouskehityksen näkökulmasta kestävällä tasolla.

Esittävien taiteiden valtionosuusuudistus etenee

Esittävien taiteiden VOS-uudistusta jatkovalmistelevan työryhmän esityksen deadline on helmikuun lopussa. Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, etteikö työtä olisi mahdollista saada valmiiksi työryhmälle annetussa aikataulussa.

Työryhmän toimeksiantona on valmistella loppuun teatteri- ja orkesterikenttää laajasti koskeva rahoitusuudistus sitä vuosina 2016-2018 valmistelleen työryhmän työn ja siitä kentältä saadun laajan palautteen pohjalta. Työryhmän asialistalla on tehtävänannon mukaisesti käsitellä kysymystä mahdollisesta esittävän taiteen yhteisestä yksikköhinnasta, painokerroinjärjestelmämallista ja muista vielä auki olevista kysymyksistä myös vuonna 2018 annetusta ehdotuksesta käydyn lausuntokierroksen jälkeen.

Uuden järjestelmän on tarkoitus astua voimaan vielä tällä hallituskaudella, ja sen toteuttamiseen on varattu ministeriön budjetissa tarvittavaa lisäresurssia.

Veikkauksen ja sen voittovarojen edunsaaja-alojen rahoitusta tarkastellaan laajasti

On odotettavissa, että Veikkauksen tuottokehityksen mahdollinen kääntyminen pitkältä kasvu-uralta laskuun synnyttää laajamittaisen keskustelun yhteiskunnalle tärkeiden taiteen ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, nuorison ja tieteen kentän rahoitustason turvaamisesta myös muuttuvassa tilanteessa.

Näyttämötaiteen kentässä veikkausvoittovarojen merkitys osana valtion rahoitusta on huomattava. Kansallisten näyttämöiden koko valtion rahoitus on toistaiseksi katettu veikkausvoittovaroista, ja VOS-tuistakin nykytilanteessa yli puolet. Veikkaustukien negatiivinen kehitys vaikuttaa myös suoraan Taiken kautta maksettaviin näyttämötaiteen avustuksiin.

Tiedotamme tilanteen kehittymisestä kuhunkin asiakokonaisuuteen liittyen sitä mukaa kun ratkaisuja syntyy. Mikäli aiheista on kysyttävää, kysymyksiä voi osoittaa mielellään allekirjoittaneelle, joka tosin saattaa olla lähiviikkoina astetta heikommin puhelimitse tavoitettavissa odotettavissa olevan perheenlisäyksen vuoksi.

Tommi Saarikivi

Toiminnanjohtaja
Suomen Teatterit ry
040 153 1415
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi

Kuva: Unsplash/Kyle Head