20.3.2020 Tiedotteet

Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ry: Suomalaisten teatterien ja tanssi- ja sirkusryhmien lipputuottojen menetykset arviolta 18,6 miljoonaa euroa – “Jokainen voi osaltaan auttaa teatterikenttää selviämään”

Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ry arvioivat kotimaisten ammattiteatterien menettävän lipputulojaan vähintään 18,6 miljoonaa euroa koronavirustilanteen aiheuttamista toimenpiteistä johtuen. Tulojen menetys heijastuu suoraan organisaatioiden toimintaan ja kykyyn työllistää esittävän taiteen ammattilaisia.

Useimmat suomalaiset teatterit sekä tanssi- ja sirkusryhmät ovat joutuneet perumaan esityksiään ja sulkemaan oviaan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen liittyvien toimien ja rajoitusten tullessa täytäntöön.

Esittävän taiteen kentän edunvalvontajärjestöt Suomen Teatterit ry ja Teatterikeskus ry  pyysivät organisaatioita arvioimaan, millaisia taloudellisia menetyksiä kevään esityskauden peruuttaminen niille aiheuttaa. Tietoja saatiin kaikilta valtionosuusjärjestelmän piirissä olevilta 57 teatterilta ja Kansallisteatterilta sekä yli 70 vapaan kentän teatteri-, tanssi- ja sirkusryhmältä.

Kansallisteatterin ja VOS-teattereiden lipputulojen menetys koko kevään ajalta on vähintään 17 miljoonaa euroa, ja vapaan kentän ryhmien lipputuloja menetetään 1,6 miljoonaa euroa. Tällä on seurauksia monien jo valmiiksi taloudellisesti ahtaalla olevien teatterien ja ryhmien valmiuksiin ylläpitää esitystoimintaansa.

Lipunmyynnin pysähtymisen ja yleisölle palautettavien lippujen hintojen lisäksi tulonmenetyksiä koituu monille toimijoille esimerkiksi kouluihin ja palvelutaloihin vietävien esitysvierailuiden peruuntumisista, kiertuetoiminnan katkeamisesta ja menetetyistä tilavuokrista yhteensä noin 5,4 miljoonaa. Mikäli myös kesän esitykset peruuntuvat, tulee menetettyjen tuottojen kokonaisluku olemaan vieläkin suurempi.

“Tilanne on erittäin huolestuttava, mutta samalla on lohdullista, että yleisöt ovat reagoineet niin positiivisesti ajatukseen, ettei peruuntuneiden esitysten lipuista tarvitse välttämättä vaatia rahoja takaisin”, kertoo Teatterikeskuksen vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen. ”Yleisö voi parhaiten tukea teattereita ja ryhmiä juuri näin. Myös ostamalla lahjakortteja ja lippuja syksyn esityksiin, jokainen voi osaltaan auttaa koko esittävän taiteen kenttää selviämään ja organisaatioita tarjoamaan korkeatasoisia esityksiään jatkossakin.”

Esittävän taiteen kentän toimijat suunnittelevat ja ideoivat tälläkin hetkellä uusia digitaalisia ratkaisuja ja tapoja tuoda taidetta yleisöjen saataville. Esimerkiksi Teatterin tiedotuskeskus TINFO kerää tietoa asiasta Teatteri kotisohvalle -sivuilleen: https://www.tinfo.fi/fi/Teatteri_kotisohvalle.

Lisätietoja:

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja
Suomen Teatterit ry
040 153 1415
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Kaisa Paavolainen
Vt. Toiminnanjohtaja
Teatterikeskus
040 731 3655
kaisa.paavolainen@teatterikeskus.fi

Suomen Teatterit ry (STEFI) on suomalaisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereidensa toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.
www.suomenteatterit.fi

Teatterikeskus ry on esittävän taiteen vapaan kentän palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Teatterikeskuksen jäseninä on 41 ryhmää, jotka edustavat monipuolisesti kentän eri genrejä: nykyteatteria, nykytanssia ja nykysirkusta, uutta nukketeatteria, lastenteatteria, klovneriaa, naamioteatteria, uutta musiikkiteatteria ja esitystaidetta.
www.teatterikeskus.fi