1.4.2020 Blogi

Epidemiakriisin vaikutusten hallinnasta esittävän taiteen alalla – katsaus tähän hetkeen

Maailmanlaajuiseksi levinnyt koronavirustilanne on asettanut teatterit ja muut taidelaitokset tänä keväänä suurien haasteiden äärelle. ”Teatterit joutuvat tekemään tulevaisuutta koskevia päätöksiä ilman varmaa tietoa konkreettisesta viranomaisrajoitusten päättymisajankohdasta ja kriisin vaikutuksista toiminnan rahoitukseen ja alan lipunmyyntiin”, kirjoittaa toiminnanjohtajamme Tommi Saarikivi.

Epidemiakriisin vaikutusten hallinnasta esittävän taiteen alalla huhtikuun alussa

Kun koko yhteiskuntaa, ihmisten työtä, arkea ja taloutta keskeisesti mullistaneesta maaliskuusta 2020 siirrytään huhtikuulle, voidaan kokoavasti todeta koronavirusepidemian vaikutuksista esittävän taiteen toiminnan ja talouden suunnitteluun ainakin seuraavaa:

Kevään esitystoiminta pitkälle toukokuulle on estynyt. Valtioneuvoston tiedotteessa 31.3.2020 todetaan, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöä jatketaan nyt 13.5.2020 asti. Täydentäviä soveltamisasetuksia on luvattu 2.4.2020, joten tiedämme uusien rajoitusmääräysten täsmällisistä vaikutuksista esittävän taiteen kenttään tarkemmin sen jälkeen. Paikallisesti useat kaupungit ovat jo aikaisemmin päättäneet taidelaitostensa kaiken esitystoiminnan lakkauttamisesta 31.5.2020 saakka, ja on epätodennäköistä, että kevään esityskalenterista olisi juuri mitään enää pelastettavissa, ellei dramaattista helpotusta virusepidemian kehityksessä tapahdu. Rajoitusten konkreettinen sisältö on kuitenkin tärkeä tieto muun muassa sen määrittelemiseksi, mitä juridisia sääntöjä tulee soveltaa tilanteisiin, joissa teatterin on taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuen välttämätöntä muuttaa tuotantosuunnitelmiaan.

Toukokuun jälkeisenä aikana ensimmäiseksi kesän esitystoimintaan liittyen kesäteatterituotannoilla on sama ongelma kuin kesän festivaalitoiminnalla, jota on pyöritelty uutisissa heti rajoitusten pidentämisen jälkeen.

Tieto mahdollisesta rajoitusten pidentämisestä kesän puolelle tarvittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta mahdollisia tilaisuuksien tai kokonaisten tuotantojen peruutuksia pystyttäisiin tekemään taloudellisilta vaikutuksiltaan niin hallitusti kuin mahdollista. Yritämme saada tietoa ennusteista rajoitusten keston suhteen yhdessä festivaaliorganisaatioiden kanssa aina niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista.

Tulevien teatterituotantojen ja niihin liittyvien sopimusten hallintaa joudutaan tällä hetkellä arvioimaan poikkeuksellisessa epävarmuuden tilassa. Teatterit joutuvat tekemään tulevaisuutta koskevia päätöksiä ilman varmaa tietoa konkreettisesta viranomaisrajoitusten päättymisajankohdasta ja kriisin vaikutuksista toiminnan rahoitukseen ja alan lipunmyyntiin.

On huomionarvoista, että kun suoraan poikkeuksellisista viranomaisten määräyksistä johtuvat rajoitukset teatteritoimintaan poistuvat, joudutaan työnantajien yksittäisten tuotantojen ja niihin liittyvien sopimusten mahdollista uudelleenjärjestelyä arvioimaan eri sääntöjen perusteella kuin epidemian aikana. Siksi, jos tällaisia toimenpiteitä joudutaan rajoitusten mahdollisesti pitkittyessä pohtimaan myös kesän jälkeiseen aikaan liittyen – eli mikäli teatterilla on tarvetta järjestellä esimerkiksi syksyn esityskalenteria ja tulevien tuotantojen sopimuksia uusiksi – kehotamme olemaan aiheeseen liittyvästä juridiikasta ja menettelytavasta erikseen yhteydessä Suomen Teatterit ry:n toimistoon.

Voimia teille kaikille teatterikentän ammattilaisille tänä erikoisena keväänä! Poikkeuksellinen tilanne iskee yleisöaloille lujaa, mutta voimme aiheellisesti lähteä siitä, että me saamme kulttuuripalvelut pidettyä pystyssä ja polkaistua käyntiin kunhan tämä raju mutta kuitenkin aikanaan ohimenevä kriisi on käyty läpi.

Olemme koonneet epidemiaan liittyvää ohjeistusta järjestömme verkkosivuille, ja vastauksia lukuisiin yleisimpiin kysymyksiin löytyy todennäköisesti sieltä. Tilanteen poikkeuksellisuudesta johtuen esille tulee jatkuvasti myös sellaisia kysymyksiä, joita ei ole aiemmin kysytty, ja joihin ei ole valmiita vastauksia. Olkaa niistäkin herkästi yhteydessä: toimistomme palvelee teitä poikkeusaikanakin sitä vauhtia kuin pystymme kysymyksiä käsittelemään!

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja
Suomen Teatterit ry