8.4.2020 Teatterialan uutisia

Hallituksen hyväksymällä tukipaketilla merkittävä vaikutus teatterialan toimintaedellytyksiin

Suomen hallitus on tänään kehysriihen yhteydessä hyväksynyt toisen lisätalousarvioehdotuksen ja sen osana mittavan kulttuurialan tukipaketin. Tämä osoittaa maan hallituksen ja poliittisten päättäjien korkean arvostuksen kulttuuria ja sen tekijöitä kohtaan.

Kulttuurin ja taiteen alalle ehdotetaan yhteensä yli 40 miljoonan euron määrärahalisäystä toiminnan tukemiseksi ja pääsylippu- ja muiden tulojen menetysten kompensoimiseksi. Lisämäärärahalla on tarkoitus tukea taiteen ja kulttuurin toimijoiden toimintaa 31. toukokuuta 2020 asti ulottuvalla ajanjaksolla.

Tukea myönnettäisiin valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille yhteensä 18 miljoonaa euroa, sekä kansallisille taidelaitoksille yhteensä 3,2 milj. euroa. Tukea kohdentuisi taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille, taiteilijoille, ammatinharjoittajille, freelancereille ja taiteen ja kulttuurin alan vapaille ryhmille, kulttuuritapahtumille ja muille kulttuurin alan yhteisöille yhteensä 19 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus kohdentaa myös Suomenlinnan hoitokunnalle ja Museovirastolle yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi uskaltautuu näiden lukujen pohjalta ennakoimaan, että teattereiden saama helpotus kevään lipputulojen ja muiden tuottojen menetyksestä on huomattavan suuri, ja että tukipaketilla on näin ollen merkittävä vaikutus teattereiden toiminnan turvaamiseen kevään epidemiakriisissä.

Lisätietoa:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toisessa-lisatalousarvioesityksessa-ehdotetaan-lisarahaa-koronaviruksen-vaikutuksiin-erityisesti-kulttuurin-ja-liikunnan-toimialoilla

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-toisesta-lisatalousarvioesityksesta-seka-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-2021-2024

Kuva: Unsplash/Wolfgang Hasselman