15.4.2020 Tiedotteet,Tes-tiedotteet

Teatterialan valtakunnallisista työehtosopimuksista päästiin sopimukseen

tes

Vanhoja työehtosopimuksia jatketaan 30.11.2020 asti. Suurempi keskustelu alan työehtojen kehittämisestä jää koronavirustilanteen vuoksi syksyyn.

Teatterialan valtakunnallisista työehtosopimuksista on saatu neuvottelutulokset, ja vanhoja työehtosopimuksia jatketaan 30.11.2020 asti. Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella syyskuun alussa 1,1 %. Lomautusilmoitusaika lyhennetään väliaikaisesti viiteen päivään. Sopimukset ovat teatterialalla pääosin yleissitovia. Tulosta ei ole vielä vahvistettu liittojen hallinnoissa, ja muutos tulee voimaan vasta kun hyväksynnät on saatu. Ennen kuin liitot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen, lomautuksia ei voi aloittaa 5 päivän lomautusilmoitusajalla.

”Tässä historiallisessa ja poikkeuksellisessa tilanteessa pidämme järkevänä kaikkien sopijajärjestöjen kanssa tehtyä ratkaisua, jossa siirretään keskustelu alan työehtojen kehittämisestä syksyyn. Kun työrauha alalla on turvattu, voimme keskittyä poikkeusajan järjestelyihin ja esitystoiminnan valmistelemiseen ajankohtana, jolloin se taas on mahdollista”, kommentoi tehtyjä ratkaisuja Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi.

Neuvottelun osapuolina olivat Suomen Teatterit ry, Suomen Näyttelijäliitto, Muusikkojen liitto sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME.

Tarkemmat tiedot kevään 2020 TES-neuvotteluissa sovituista asioista:

Sopimuskauden pidennys

Sopimuskautta pidennetään 30.11.2020 asti. Sopimusehdot säilyvät muuttumattomina voimassa sopimuskauden pidennyksen ajan. Muutoksista sopimusehtoihin ja muista mahdollisista sopimuksen kehittämistarpeista neuvotellaan syksyllä 2020.

Yleiskorotus

Toteutetaan 1,1% yleiskorotus 1.9.2020.

Muut ehdot näyttelijöiden ja teatterityöntekijöiden työehtosopimuksissa

Tilapäinen muutos TES:n lomautusilmoitusaikaan 9.4.2020-30.6.2020:

Työntekijää lomautettaessa on noudatettava vähintään 5 päivän lomautusilmoitusaikaa.

Jos lomautusilmoitus on annettu ennen 9.4.2020 ja lomautus ei ole vielä alkanut, ilmoitusaika lyhenee 5 päivään.

Silloin kun lomautusilmoitus on annettu ennen työehtosopimuksen pidennyksen voimaantuloa, ilmoitusajan lyhenemisestä tulee ilmoittaa erikseen, ja lomautus voi alkaa seuraavana päivänä siitä, kun viisi päivää on kulunut alkuperäisestä ilmoituspäivästä.

Lomautusilmoitusaikojen laskennassa käytetään kalenteripäiviä.

Lyhyempää lomautusilmoitusaikaa voidaan soveltaa, jos lomautusilmoitus on annettu poikkeuksen voimassa ollessa viimeistään 30.6. mennessä, vaikka lomautusilmoitusaika ulottuisikin poikkeuksen voimassaoloajan jälkeiseen aikaan.

Mikäli määräaikaista lakia 5 päivän lomautusilmoitusajasta jatketaan, katsotaan 5 päivän lomautusilmoitusajan jatkuvan myös työehtosopimuksessa uuden määräaikaisen lain siirtymäsäännöksiä vastaavasti.

Lisätiedot:

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja
Suomen Teatterit ry
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi
040 153 1415