20.5.2020 Blogi

Yhteisten asioiden äärellä – forumteatteriesitys Työn näyttämö rohkaisee teatterityöntekijöitä vuoropuheluun

Millaiset seikat tukevat tai estävät hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta teatterityössä? Kuinka työstää teatterin työkulttuuria ja ratkoa oman organisaation haasteita tasavertaisissa olosuhteissa koko työyhteisön voimin?
Teatteri 2.0:n forumteatteriesitys Työn näyttämö antaa teattereille mahdollisuuden pureutua näihin kysymyksiin organisaation jokaista työntekijää kuunnellen.

Forumteatteri on osallistava esitysmuoto, jossa jokin yhteiskunnallinen ilmiö tiivistetään teatteriesitykseksi. Esityksen sisältö täsmätään tietylle kohderyhmälle, ja sen pohjalta käynnistetään näyttämöllinen dialogi, jossa teemaa tutkitaan yhdessä yleisön kanssa. Esitysmuodon tavoitteena on synnyttää katsojassa uudenlaista näkemistä ja havainnointia suhteessa omaan ympäristöön sekä omaan tilanteeseen.

Työn näyttämö on Teatteri 2.0:n uusin tuotanto, jossa perinteiset asetelmat menevät uusiksi, kun esitysten yleisönä ovat teatterin työntekijät. Jokaista Työn näyttämö -esitystä seuraa syventävä työpaja, jossa esityksessä nousseita asioita käsitellään kollektiivisesti. Esitysten ja työpajatyöskentelyn pohjalta projektin yhteyteen rakentuu myös tutkimuksellinen osuus, jonka kootut huomiot ja kerätyt ajatukset palautuvat lopulta koko teatterialaa hyödyttäväksi ja palvelevaksi julkaisuksi.

Ensi-iltansa Lahden kaupunginteatterissa joulukuussa 2019 saaneen esityksen tuloksena syntyi rohkeaa ja konkreettista vuoropuhelua, jonka kannustamana forumteatterikiertue jalkautuu erilaisiin teatteriyhteisöihin ympäri Suomen sekä kuluvan että seuraavan vuoden aikana.

Millaisia ajatuksia teattereille suunnattu forumteatteriesitys on herättänyt sen tekijöissä ja kokijoissa, ja mihin projektilla tähdätään? Kysyimme teoksen ohjaajana toimivalta Kati Siréniltä sekä projektin näyttelijöiltä Maiju Saariselta, Hiski Grönstrandilta ja Jarkko Miettiseltä.

Pari esitystä on jo takana. Miltä teatterien henkilökunnalle esiintyminen on tuntunut?

“Omalle ammattikunnalle esiintyminen tuntuu jännittävältä. Olen kuitenkin tuntenut olevani tärkeän aiheen kimpussa. Esityksistä on syntynyt yllättävän avointa keskustelua, jossa ei lähdetä etsimään syyllisiä, vaan enemmänkin ratkaisuja, jotka saattavat heijastua myös omaan työyhteisöön”, Maiju kertoo.

“Kihelmöivältä ja jännittävältä monella tavalla – etenkin kun kyseessä oli entinen ja nykyinen työpaikkani”, kuvailee Hiski. “Keskusteluissa ei kuultu totuuksia ja pikavastauksia, vaan olennaisinta oli syntynyt keskustelu. Totta kai se jännitti, miten yleisö ottaa esityksen vastaan, kun kyseessä oli henkilökohtaisellakin tasolla tärkeä projekti.”

Jarkkoa jännittää esityksissä erityisesti se, koetaanko esitys ja sen tarina tunnistettaviksi, ja onko esitykseen onnistuttu saamaan tarpeeksi mielenkiintoista näkökulmaa hedelmällisen keskustelun herättäjäksi. “Emme ole kuitenkaan paikalla kertomassa totuuksia asioista, vaan kannustamassa yleisöämme avaamaan ajatuksiaan ja keskustelemaan työpaikoillaan vallitsevista tilanteista.”

Keskustelut voivat olla myös haastavia, ja ohjaajana toimiva Kati tunnistaa forumteatteriteoksen tekemiseen liittyvän vastuun. “Esitys pyrkii kattamaan sitä varten tehdyn taustatutkimuksen ja materiaalin, ja tässä tulee hieman nöyräksikin sille miten rehellisesi ihmiset ovat jakaneet taustatietoa esityksen pohjaksi. Meidän tehtävämme on onnistua löytämään materiaalista se, mikä resonoi yleisössä.”

Taustalla on kuitenkin jo onnistumisen kokemuksia: kahden näytöksen ja palautteiden pohjalta voi sanoa, että ryhmä on onnistunut kiteyttämään esityksissään asioita, jotka yleisöä puhuttelevat.

“Varsinkin näinä MeToon jälkeisinä vuosina pohjalla oli jonkinlainen ennakkoajatus siitä mihin keskustelun olisi ehkä pitänyt mennä, mutta lopulta taustamateriaali johti meidät niinkin yksinkertaisen, mutta alati haastavan aiheen, kuin vuorovaikutuksen äärelle“, Kati kertoo.

Ensimmäisten esitysten jälkeen kävi selväksi, että syntyneiden keskustelujen pohjalta käsiteltäväksi ei noussutkaan jokin tietty spesiaali kysymys tai koetun kohtelun muoto, vaan ylipäätään vuorovaikutuksen merkitys ja vaikutus kaikkiin niihin olosuhteisiin, joissa taidetta teattereissa tehdään.

Millaista palautetta olette saaneet projektiin osallistuneilta teatterilaisilta?

“Eräs vuosikausia samassa talossa työskennellyt näyttelijä kertoi, että ennen tätä esitystä hän ei ollut kertaakaan päässyt vastaavanlaiseen keskusteluyhteyteen teatteritalon eri ammattiryhmien kanssa. Aivan uudenlainen kontakti syntyi”, Maiju kertoo. ”Ja helpostihan se meneekin niin, että teatterissa eri ryhmät työskentelevät omissa poteroissaan. Mutta se, että näiden ryhmien välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta voi parantaa vielä vuosienkin jälkeen näin, on ihanaa.”

Hiski on huomannut, että monella on suuri tarve puhua asioista, joita näyttämöllä on käsitelty, ja moni onkin kiitellyt rohkeudesta nostaa asiat esille esityksen kautta. “Kaikilla työpaikoilla ei olla välttämättä koskaan käyty joitakin teemoja yhdessä läpi koko henkilökunnan kanssa näin selkeästi ja turvallisesti. Olen saanut vielä jälkeenpäinkin viestiä esitykseen osallistuneilta sellaisista asioista, joita ei ole muistettu tuoda esitysten aikana esiin. Tätä kautta keskustelu tuntuu jatkuvan. Esityksissä on myös saatettu havahtua siihen, että jotkin toimintamallit teatterityön vuorovaikutuksessa saattaisivat kaivata kriittistä tarkastelua.”

Maiju myötäilee. ”Itselleni jäi mieleen erityisesti palaute, jossa esityksen kerrottiin luoneen turvallisen tavan käsitellä asioita, ja tilan, jossa myös hiljaisten äänet tulevat kuuluville.”

“Palautteen pohjalta olemme todenneet, että tämä on hierarkiaton tapa käsitellä työyhteisön ongelmia”, Jarkko summaa. Teattereissa eri ammattiryhmät, kuten näyttelijät, tekniikka tai suunnittelijat saattavat olla joskus hyvinkin kaukana toisistaan, ja toiset ryhmät tulla paremmin kuulluiksi joissakin tilanteissa kuin toiset. “Työn näyttämö mahdollistaa esiin nousseille teemoille sellaisen käsittelymuodon, jossa tittelit eivät ole läsnä.”

Millaisia vaikutuksia toivotte Työn näyttämö -kokonaisuudella saavutettavan?

Projektin tavoitteet tuntuvat olevan työryhmälle yhteisiä. “Näin maailmaasyleilevästi toivoisin, että esityksen kautta työtoverit ja eri ammattiryhmät huomioisivat toisensa paremmin sekä työelämässä että yksilötasolla – niin, että dialogi jatkuisi. Toivon, että pinttyneiden mallien tilalle löytyisi uusia ratkaisuja. Kuuluisa ‘näin on aina ollut’ ei ole mikään kovin ihmeellinen innovaatio”, Hiski naurahtaa.

Samoilla linjoilla on myös Maiju. “Toivoisin, että sen jälkeen kun esitys lähtee talosta, jäisi siitä jokaisen teatterin työskentelyyn uusia ajatus- ja toimintamalleja.”

Jonkinlaisia askelia on jo otettukin, tuumii Jarkko. “Esimerkiksi silloin, kun yksikin kokee niin, että tämän esityksen jälkeen haluaa kuulla mitä työkaverilla on sanottavanaan – tai ainakin halua ymmärtää mitä minulle halutaan kertoa.”

“Yleisöltä on kuultu myös sellaista kommenttia, että eihän asioiden tarvitsisi olla niinkuin ne esityksen kriittisimmissä pisteissä ehkäpä olivat”, Kati avaa. Pyrkimyksenä onkin, että eri teattereissa toteutettavista esityksistä syntyy mahdollisimman konkreettinen materiaali, jonka pohjalta työskentelyä voi jatkaa kussakin teatterissa parhaaksi koettavilla tavoilla.

“Koska kaikki ovat olleet esityksessä paikalla, kaikki myös sitoutuvat yhteiseen työstämiseen poikkeuksellisella tavalla. Tämä ei ole vain johtajan, näyttelijän tai luottamushenkilön agenda, vaan koko teatterin yhteinen asia.”


Mikä Työn näyttämö?

  • Yhden koulutuspäivän mittainen kokonaisuus, joka koostuu forumteatteriesityksestä sekä siihen liittyvästä työpajatyöskentelystä.
  • Projektiin kuuluu kehittämistyötä tukeva tutkimuksellinen osuus, jossa esityksissä ja työpajoissa syntyneet huomiot ja ajatukset kootaan ja jäsennetään julkaisuksi vuonna 2021. Tutkimuksellisesta työstä vastaa teatterintekijä ja aikuispedagogi Saija Raskulla.
  • Työn näyttämön asiantuntijatukena toimivat Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO. Toteutusta rahoittavat Wihurin rahasto ja Pyynikin kesäteatterisäätiö.
  • Forumteatterikiertue jalkautuu erilaisiin teatteriyhteisöihin ympäri Suomen vuosien 2020–2021 aikana. Osa kiertueen kohteista on jo sovittu, mutta mukaan mahtuu vielä.
  • Lue lisää: https://teatterikaksipistenolla.fi/tyonnayttamo