2.11.2020 Tiedotteet,Lausunnot ja kannanotot,Stefin uutisia

Suomen Teatterit ry esittää: Veikkausvoittovarojen tulouttamishaaste ratkaistava vuoden 2021 aikana

Suomen Teatterit ry:n vuosikokouksessa otettiin kantaa kahteen ajankohtaiseen kulttuuripoliittiseen teemaan: esittävän taiteen turvalliseen esittämiseen poikkeusaikana ja veikkausvoittovarojen merkitykseen osana kulttuurin julkista rahoitusta.

Suomen teatterit ry:n vuosikokous järjestettiin 28.-29.10. Turun kaupunginteatterissa. Kokouksessa valittiin järjestölle uusi hallitus sekä hyväksyttiin kannanotto koskien kahta ajankohtaista kulttuuripoliittista aihetta:

Esittäminen on turvallista myös poikkeusaikana

Tähänastisen kokemuksen mukaan huolellisesti valmistellut poikkeusajan turvallisuusjärjestelyt toimivat esittävän taiteen kentällä hyvin, ja ihmisillä on tarve päästä esitysten äärelle. Olemme iloisia siitä, että esittävän taiteen palveluita pystytään toteuttamaan siitäkin huolimatta, ettei se ole vajailla täyttöasteilla taloudellisesti kannattavaa. Tiedossamme ei tähän mennessä ole tartuntaketjuja, jotka olisivat saaneet alkunsa sektorin yhteisiä tiukkoja turvallisuusjärjestelyjä noudattavista tilaisuuksista.

Veikkausvoittovarojen tulouttamishaaste ratkaistava vuoden 2021 aikana

Suuri osa kotimaisen kulttuurin, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön rahoituksesta on perinteisesti katettu Veikkauksen tuella. Näillä yleishyödyllisillä sektoreilla on valtava merkitys suomalaisten elämänlaadulle ja hyvinvoinnille. 2010-luvun lopulla päättynyt Veikkauksen pitkä kasvukehitys ja nyt käsillä oleva veikkausvoittovarojen tulouttamishaaste on siksi ensiarvoisen tärkeää ratkaista kestävällä tavalla vuoden 2021 aikana, jotta näiden sektoreiden toiminnan jatkuvuus ja vaikuttavuus turvataan tulevaisuudessakin. Poliittisen pitkävaikutteisen ratkaisun tavoitteena tulee olla, että yhteiskunnalle tärkeiden yleishyödyllisten edunsaaja-alojen perusrahoitusten tason turvaava ratkaisu löytyy ja toteutetaan valtiovallan kestävällä päätöksellä vuodesta 2022 eteenpäin.

Vuosikokous valitsi Maija Perhon jatkamaan järjestön puheenjohtajana ja Helka-Maria Kinnusen, Päivi Myllykankaan ja Sini Jokisen hallituksen jäseninä. Hallituksessa jatkavat myös Joachim Thibblin, Mikko Kouki, Harri Natunen, Ilkka Mäkelä ja Leila Savolainen. Uudeksi hallituksen jäseneksi äänestettiin tanssiteatteri Raatikon johtaja Marja Korhola.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi
tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi
040 153 1415

 

Suomen Teatterit ry:n uusi hallitus ja toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi.