11.3.2021 Blogi

Poikkeusoloissa tehtävillä ratkaisuilla on kauaskantoiset vaikutukset kulttuurin rahoitukseen

Pandemiakeväänä 2021 tullaan käymään huomattavan tärkeä keskustelu vaihtoehtoisista tavoista kehittää suomalaista rahapelijärjestelmää sekä arvioida ja uudelleenjärjestellä sen perinteisten edunsaaja-alojen rahoitusasemaa. Samalla valmistaudutaan kuntavaaleihin, joiden myötä tehdään kauaskantoisia päätöksiä kuntien ja kaupunkien talous- ja kulttuuripolitiikasta. Kuntavaalit ovat kaikille Suomen ammattiteattereille tärkeä poliittinen mahdollisuus, kirjoittaa Tommi Saarikivi.

Poikkeusoloissa tehtävillä ratkaisuilla on kauaskantoiset vaikutukset kulttuurin rahoitukseen

Helmikuun lopulla Valtioneuvoston julkaisusarjassa julkaistiin Erkki Liikasen johtaman työryhmän raportti Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa: Tulevaisuuden vaihtoehtoja. Selvityksessä on tarkasteltu rahapelijärjestelmän murrosta, jota vuosien 2020-2021 pandemia ja siitä seuranneet poikkeusolot ovat vauhdittaneet entisestään. Koska veikkausvoittovaroilla on ollut huomattava merkitys yleishyödyllisten edunsaaja-alojen rahoituskokonaisuudessa, kysymys Veikkauksen tuottoihin syntyvästä jopa satojen miljoonien eurojen pysyväisluonteisesta vajeesta on suorastaan monumentaalinen myös taide- ja kulttuurisektorille.

Liikasen työryhmä on tarkastellut selvityksessä neljää vaihtoehtoista tulevaisuuden tapaa järjestellä edunsaaja-alojen rahoitusta. Näistä jatkaminen nykyisellä mallilla ja vuodesta toiseen tarvittavat erillispäätökset kasvavan rahoitusvajeen tilkitsemisestä budjettivaroilla lienee vaihtoehdoista epätodennäköisin.

Pandemiakeväänä 2021 tullaan käymään huomattavan tärkeä keskustelu vaihtoehtoisista tavoista kehittää suomalaista rahapelijärjestelmää sekä arvioida ja uudelleenjärjestellä sen perinteisten edunsaaja-alojen rahoitusasemaa. Kulttuurialan ammattilaisten kannattaa seurata keskustelua tarkasti. Nyt tehtävillä ratkaisuilla on vaikutuksia kulttuurin talouteen todennäköisesti vielä aikana, jolloin pandemian pitkäaikaisemmatkin kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat jo normalisoituneet. Nyt tehtävät valinnat tarjolla olevista vaihtoehdoista on syytä punnita huolella, ja samalla tulisi valita sellainen kokonaisratkaisu, joka parhaalla mahdollisella tavalla turvaa sivistys- ja hyvinvointivaltiolle erittäin tärkeiden yleishyödyllisten sektoreiden toiminnan ja vaikuttavuuden tulevaisuudessakin.

Kuntavaalien siirtyminen kesälle on tätä kirjoittaessa tosiasia, eikä tehdyn ratkaisun poliittisten ja juridisten argumenttien spekuloiminen siksi tässä kohtaa ole enää tarpeen. Vaalien siirtyminen hankalimman epidemiavaiheen ulkopuolelle saattaa hyvinkin jopa tuoda paljon kaivattua selkeyttä vaalien alla käytävään keskusteluun, ja samalla palauttaa fokuksen helmikuun some-poliittisesta ilmapiiristä siihen, mistä kuntavaaleissa itse asiassa on kyse.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa ei valita kuntapoliitikkoja päättämään talven ja kevään 2021 tapahtumien rajoituspolitiikasta, eikä niissä liioin vastata äänestämällä esimerkiksi kysymykseen siitä, mitkä puolueet huomioivat paremmin tai huonommin taiteen ja kulttuurin kentän valtion koronatukipolitiikassa pandemian ensimmäisen vuoden aikana.

Kuntavaaleissa valitaan päättäjiä tekemään päätöksiä kuntien ja kaupunkien pidemmän tähtäimen talous- ja kulttuuripolitiikasta. Heistä tulee siis niitä päättäjiä, jotka tekevät ratkaisunsa sekä pandemian jälkeiseen aikaan sopeutetun talouden pohjalta, mutta myös valitettavan usein jo ennen pandemiaakin nähdyistä lyhytnäköisistä leikkausesityksistä, joita on tehty kulttuurilaitosten kuntarahoitukseen liittyen lukuisissa kunnissa.

Kesäkuussa 2021 järjestettävät kuntavaalit ovat kaikille Suomen ammattiteattereille tärkeä poliittinen mahdollisuus. Vaikka vaalien toteutumisajankohta sijoittuu pääosan teattereista aktiivisen esityskauden ulkopuolelle, kannattaa käyttää vaalien siirtämisen tarjoama lisäaika keväällä huolelliseen valmistautumiseen. Nyt kannattaa aktivoida kaikkia kulttuurialan toimijoita sekä kulttuurimyönteisiä kuntalaisia vaikuttamaan, osallistumaan paikalliseen keskusteluun ja äänestämään. Annetut äänet ratkaisevat.

Tommi Saarikivi
Toiminnanjohtaja, Suomen Teatterit ry