13.8.2021 Tiedotteet,Teatterialan uutisia

Ministeriöt julkaisivat budjettiehdotuksensa vuodelle 2022

Valtiovarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tänään julkaisseet esityksensä seuraavan vuoden valtion talousarvioksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee budjettiehdotuksessaan sitä, että taiteen ja kulttuurin tekeminen, tuotanto, kulutus ja käyttö palautuisi mahdollisimman hyvin koronaepidemian aiheuttamaa kriisiä edeltävälle tasolle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa taiteen ja kulttuurin määrärahoihin varattavaksi 578 miljoonaa euroa, joka on noin 3 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, ja uudistukseen esitetään aiempien päätösten mukaisesti jo toteutettujen lisäysten lisäksi 8,5 milj. euron lisärahoitusta vuodesta 2022 lähtien.

Merkittävä osa valtion kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön menoista rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotoista. Rahapelitoiminnan tuoton alenemaa kompensoidaan OKM:n sektorilla lisäämällä talousarviorahoitusta ja jatkamalla arpajaisveron alennusta. Kompensaatio kattaa kuitenkin vain reilut 80 % Veikkauksen tuoton alenemasta, mikä käytännössä tarkoittaa edunsaajien rahoitukseen noin 8 % laskua. Kompensoinnin vajauksen vuoksi esimerkiksi kansallisten taidelaitosten valtionrahoitukseen kohdistuu merkittäviä leikkauksia.

Vuoden 2022 alusta voimaan tulevan VOS-uudistuksen myötä talousarvioehdotuksessa esitetään koko esittävän taiteen jaossa olevaksi henkilötyövuosimääräksi yhteensä 3967 (v. 2021 teatterit 2469 ja orkesterit 1033). Uudessa VOS-järjestelmässä henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta olisi ehdotuksen mukaan muulla esittävällä taiteella (teatteri, tanssi, sirkus) 62 038 euroa, joka on noin 3 % korkeampi kuin vuonna 2021 toteutunut teattereiden yksikköhinta.

Talousarvioesityksen mukaan VOS-uudistuksen toimeenpanoon varatusta määrärahasta on tarkoitus käyttää valtionosuuksina enintään 8 milj. euroa ja lisäksi korotettuna valtionosuutena enintään 3,88 milj. euroa. Uudessa järjestelmässä korotetut valtionosuudet korvaava aiempien vuosien harkinnanvaraiset valtionavustukset esimerkiksi lastenteattereille ja tanssiteattereille.

Kulttuurin ja taiteen kentän osalta vuoden 2022 valtion budjetin lukuihin voi tutustua tarkemmin VM:n talousarviosivustolla. Sivustolla on mahdollista myös verrata lukuja aiempien vuosien lukuihin, jotka löytyvät samasta osoitteesta. Kulttuurin ja taiteen määrärahat löytyvät sivustolta hakupolulla ”Määrärahat – 29. OKM – 80. Taide ja kulttuuri”.

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen syyskuun alussa ja lopullinen budjettiesitys annetaan eduskunnalle lokakuun alussa. Tiedotamme budjettivalmistelun etenemisestä.

Budjettiesityksiä koskevat uutiset ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivuilla:

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Kaisa Paavolainen
040 518 0698
kaisa.paavolainen(at)suomenteatterit.fi

Kuva: Pixabay / Photo Mix