7.10.2021 Stefin uutisia

Esittävälle taiteelle laadittuja poikkeusajan ohjeita voi edelleen käyttää soveltuvasti toiminnan tukena

Esittävän taiteen alan poikkeusaika näyttää vihdoin päättyneen, kun kokoontumisrajoituksia on purettu ja esitystoimintaa on päästy kokonaisuudessaan avaamaan eri puolilla Suomea. Esittävän taiteen alalla toimivan työnantajan tulee kuitenkin edelleen seurata aktiivisesti alueellista viranomaisviestintää niin yleisö- kuin henkilöstöturvallisuudenkin kannalta. Lisäksi suositellaan, että organisaatiot päivittäisivät riskiarvionsa. Riskiarvioon perustuen on hyvä ryhtyä purkamaan sellaisia toimintamalleja ja rajoituksia, joihin ei enää ole tarvetta.

1.10.2021 alkaen ei ole ollut voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Kunnat ja aluehallintovirasto voivat edelleen tarvittaessa määrätä rajoituksia omalle alueelleen, jos epidemiatilanne heikentyy paikallisesti. Asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta parantamaan laaditut tartuntatautilain pykälän 58 c yleiset hygieniavaatimukset ovat toistaiseksi voimassa koko Suomessa 31.12.2021 saakka. Lisäksi toiminnassa on hyvä huomioida THL:n ja OKM:n 1.10.2021 antama suositus koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä.

Suomen Teatterit ry:n verkkosivuilla olevat Esittävän taiteen sektorin kansalliset suositukset tuotantojen turvallista rakentamista, harjoittelua ja esittämistä varten laadittiin alun perin touko-kesäkuussa 2020. Suositukset laatinut projektiryhmä on pandemian aikana kokoontunut säännöllisesti ja päivittänyt ohjeita aina epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistusten muuttuessa. Suositukset eivät kuitenkaan enää syksyllä 2021 rajoitusten laajemman purun jälkeen ole sellaisinaan ajankohtaisia. Viranomaisten ajankohtaiset ja alueelliset suositukset ja rajoitukset huomioon ottaen voi ohjeita kuitenkin käyttää soveltuvasti apuna niin yleisö- kuin henkilöstöturvallisuuden takaamiseksi esittävän taiteen alan organisaatioissa.

Seuraava askel on organisaation riskiarvion päivittäminen

Ohjeistukset laatinut projektiryhmä suosittelee nyt, että jokainen organisaatio päivittäisi mahdollisimman pian riskiarvionsa ja ottaisi huomioon fyysisen työsuojelun lisäksi psyykkisen työsuojelun näkökulmat. Esittävän taiteen alalle löytyy helppokäyttöinen ja maksuton suomenkielinen riskiarviointityökalu OiRA (Online interactive Risk Assessment). OiRA on laadittu toimialakohtaisesti tukemaan esittävien taiteiden työpaikkoja riskienarvioinnin toteuttamisessa. Työkalu soveltuu hyvin myös pienille toimijoille.

Projektiryhmä jatkaa tilanteen seuraamista ja kokoontuu jatkossa aina tarvittaessa. Myös esittävän taiteen alan järjestöt jatkavat edelleen aktiivista työtään koronarajoitusten aiheuttamien haasteiden ja alan jälleenrakentamisen parissa.