1.11.2021 Blogi,Teatterialan uutisia

12 uutta teatterin, tanssin ja sirkuksen toimijaa VOS-rahoituksen piiriin vuodesta 2022 alkaen

Esittävän taiteen uudistettu VOS-järjestelmä käynnistyy vuoden 2022 alusta. VOS-rahoituksen piiriin hyväksyttiin aiemmin mukana olleiden lisäksi 12 uutta teatterin, tanssin ja sirkuksen toimijaa. Uudistus hyödyttää koko esittävän taiteen kenttää, sillä siihen varatun lisärahoituksen ansiosta myös vapaan kentän yhteisöavustuksiin on luvassa korotusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti perjantaina 29.10. päätöksensä esittävän taiteen uudistettuun valtionosuusjärjestelmään hyväksytyistä toimijoista. Teatterin, tanssin ja sirkuksen alan toimijoita hyväksyttiin järjestelmään yhteensä 69, joista 12 organisaatiota tulee VOS-rahoituksen piiriin uusina toimijoina. Musiikin toimijoita hyväksyttiin järjestelmän piiriin yhteensä 31, joista 3 on uusia. Kaikki VOS-järjestelmän kautta aiemmin rahoitetut toimijat hakivat mukaan uudistettuun järjestelmään ja hyväksyttiin joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Teatterin, tanssin ja sirkuksen osalta vanhoista VOS-toimijoista suurin osa sai toistaiseksi voimassa olevan päätöksen sekä lisäksi viisi uutta toimijaa sai päätöksen toistaiseksi. Määräaikaisen (3-vuotisen) päätöksen saivat vanhoista VOS-toimijoista neljä teatteria. Lisäksi uusista järjestelmään valituista toimijoista 7 hyväksyttiin järjestelmään määräaikaisella päätöksellä. Järjestelmään hyväksyttiin ensimmäistä kertaa myös sirkustoimijoita; Circo Aereo ja WHS Teatteri Union.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään vahvistanut kaikkien hyväksyttyjen toimijoiden henkilötyövuodet ja yksikköhinnat vuodelle 2022 sekä samalla toimijoiden kolmen tai kuuden vuoden rahoitussuunnitelmat riippuen siitä, onko toimija otettu valtionosuuden piiriin määräajaksi vai toistaiseksi. Ministeriö on huomauttanut, että rahoitussuunnitelma ei ole sitova, mutta se toimii pohjana seuraavien vuosien henkilötyövuosista päätettäessä eikä siitä ole tarkoitus poiketa, jollei valtion talousarvio tai toimintayksikön toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset sitä edellytä. Yksikköhinta sen sijaan tarkistetaan ja vahvistetaan vuosittain. Jatkossa VOS-järjestelmään haetaan myös vain kolmen vuoden välein.

Korotetun valtionosuusprosentin malli käyttöön

Aiemmat valtionosuuksia täydentäneet harkinnanvaraiset tuet lastenteatteria, tanssiteatteria tai alueteatteria tekeville toimijoille on uudessa järjestelmässä korvattu ns. korotetun valtionosuusprosentin mallilla. Toimijat voivat saada valtionosuutta korotetulla 60 % osuudella osaan vahvistetuista henkilötyövuosista, jos huomattava osa toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa tai muusta kulttuuripoliittisesta syystä. Valtionosuutta osaan henkilötyövuosista kohdistuvalla korotetulla prosentilla saa jatkossa jopa 36 toimijaa. Lisäksi uuden lain perusteella Svenska Teatern ja Tampereen Työväen Teatteri saavat kaikki henkilötyövuotensa korotetulla valtionosuusprosentilla.

Jatkossa on tärkeää seurata, miten erityisesti pienten ja keskisuurten VOS-toimijoiden toteutuvat henkilötyövuodet vastaavat myönnettyjä henkilötyövuosia ja onko sillä vaikutusta käytännön toimintaan, että aiemmat rahoitusta täydentäneet harkinnanvaraiset avustukset valtionosuustoimijoille on muutettu uudessa järjestelmässä henkilötyövuosiksi.

Lisärahoitus tukee pandemiasta toipuvaa kenttää

Uudistukseen on varattu 8 miljoonan euron lisärahoitus, jonka ansiosta lähes kaikki VOS-toimijat saavat nyt korotuksia henkilötyövuosiinsa ja korotetun valtionosuusprosentin malli näyttää korvaavan riittävän hyvin aiempaa harkinnanvaraisten tukien mallia. Koska henkilötyövuoden yksikköhinnassa on myös muutaman prosentin korotus, saavat kaikki toimijat ainakin pieniä euromääräisiä lisäyksiä valtionosuuksiinsa. Uudistuksen ansiosta myös Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettaviin vapaan kentän yhteisöavustuksiin on luvassa ensi vuodelle 0,5 miljoonan euron lisäys suhteessa vuoteen 2021 sekä VOS-järjestelmään siirtyviltä teatterin, tanssin, sirkuksen ja musiikin toimijoilta muille yhteisöille uudelleen jaettavaksi ”vapautuva” avustusmäärä, jonka on arviolta 1,8 miljoonaa euroa.

Lisärahoitus on koko pandemiasta toipuvalle esittävän taiteen kentälle erittäin tärkeää työllistämisen, toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta. Valtion taiteelle ja kulttuurille jakamaan rahoitukseen kohdistuu tulevina vuosina ennen näkemätöntä leikkauspainetta Veikkauksen vähenevien tuottojen vuoksi. Suomen Teatterit ry yhdessä muiden alan edunvalvontajärjestöjen kanssa tulee jatkossakin muistuttamaan päättäjiä siitä, miksi on ensiarvoisen tärkeää turvata esittävän taiteen kentälle riittävä rahoitustaso – sekä valtionosuusjärjestelmän että Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavien vapaan kentän tukien osalta.

OKM:n päätökset ja henkilötyövuosilistaukset löytyvät täältä.

Lisätietoja:

Kaisa Paavolainen
p. 040-518 0698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi

 

Kuva: Paolo Chiabrando / Unsplash