10.12.2021 Blogi

Elämme muutosten aikaa – Suomen Teatterit ry katsoo kohti vuotta 2022

Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen pohtii blogissaan esittävän taiteen kentän viimeaikaisia muutoksia ja kohdistaa katseemme tulevaisuuteen.

Suomalainen esittävän taiteen kenttä ja sen myötä suomalaista ammattiteatteria, -tanssia ja -sirkusta edustava Suomen Teatterit ry elävät muutosten vuosia.

Keväästä 2020 jatkunut koronapandemia on vaikuttanut alamme toimintaan merkittävämmin kuin mikään muu ilmiö viimeisten vuosikymmenten aikana. Teatterit ovat vihdoin syksyllä 2021 saaneet esittää täysille katsomoille, mutta epävarmat ajat jatkuvat pandemian osalta edelleen.

Vuoden 2022 alussa voimaan tuleva esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistus tuo rahoitusjärjestelmän piiriin 12 uutta toimijaa teatterin, tanssin ja sirkuksen kentältä. Lisäksi uudistus vaikuttaa tulevien vuosien rahoitustasoon ja muuttaa esimerkiksi valtionosuuden lisäksi harkinnanvaraista valtionavustusta saaneiden teattereiden rahoitusrakennetta.

Vuosi 2022 on tärkeä taide- ja kulttuurialan kokonaisrahoituksen kannalta. Kevään kehysriihessä päätetään, millä rahoitustasolla valtio tukee alaamme vuonna 2023 ja siitä eteenpäin. Rahoitusta uhkaavat Veikkauksen laskeneiden rahapelituottojen vajaa kompensointi, joka käytännössä tarkoittaisi noin 27 milj. euron leikkauksia taiteesta ja kulttuurista. Lisäksi valtiolta odotetaan ratkaisua kokonaisuudistuksesta, jolla ratkaistaisiin rahapelitoiminnan laskevien tuottojen suhde edunsaaja-alojen rahoitukseen vuodesta 2024 alkaen.

Valtion ohella kunnat ovat esittävän taiteen toinen tärkeä rahoittaja. Pitkään valmisteltu sote-uudistus ja tammikuussa 2022 järjestettävät ensimmäiset aluevaalit tulevat vaikuttamaan kuntien toimintaan ja rahoituspohjaan, ja sitä kautta kuntien kulttuurirahoitukseen kohdistuu jälleen uudenlaista painetta. Kuntien taloutta painavat myös koronan jäljet sekä monin paikoin ikärakenteen muutos.

Laajemmassa mittakaavassa taide- ja kulttuuriala ei voi jäädä katsomaan vierestä, miten globaali ilmastokatastrofi tai Suomen väestön monimuotoistuminen tulevat vaikuttamaan alan toimintaan. Myös esittävän taiteen ammattikentän on oltava tietoinen toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta ja toimittava itse aktiivisesti niihin sopeuduttaessa.

100-vuotias Suomen Teatterit ry

Vuonna 2021 Suomen Teatterit ry:n organisaatiossa tapahtui pienen yhteisön kannalta suuria muutoksia, kun pitkäaikaiset toimitusjohtaja ja juristi vaihtuivat ja samaan aikaan opintovapailla olleet viestintä- ja yhteyspäällikkö ja tiedottaja siirtyivät muihin tehtäviin. Organisaatiomme henkilöstö on siis vaihtunut käytännössä kokonaan lyhyessä ajassa.

Koronapandemian aikana lisääntynyt yhteistyö esittävän taiteen alan muiden järjestöjen kanssa on osoittautunut hyödylliseksi. Tämän muutoksen myötä kannattaakin selvittää myös mahdollisuutta syvempään yhteistyöhön.

Suomen Teatterit ry juhlii 100-vuotista historiaansa vuonna 2022. Pitkä historia luo tukevan pohjan rakentaa kohti tulevaisuutta, ja monet tavoitteet ja toimintatavat on hyväksi havaittuja ja ne kannattaa säilyttää. Sekä toimintaympäristössä että organisaatiossa tapahtuvat muutokset luovat kuitenkin mahdollisuuden tarkastella järjestön toimintaa uudesta näkökulmasta.

Vuonna 2022 Suomen Teatterit ry käy läpi toiminnalleen asetetut strategiset tavoitteet ja linjaa sitä, mihin keskitymme edunvalvonnassa ja toiminnassa tulevina vuosina. Laajalla jäsentapaamiskierroksella syksyllä 2021 kerätty materiaali jäsenten odotuksista ja toiveista järjestön työn suhteen toimii apuna strategiatyössä.

Vaikka teemmekin uutta strategiatyötä, monissa asioissa 100-vuotias Suomen Teatterit ry jatkaa kuitenkin pitkää ja hyväksi havaittua toimintatapaa. Kulttuuripoliittinen edunvalvonta, työmarkkinatoiminta, jäsenistölle tarjottavat palvelut ja viestintä tulevat olemaan edelleen työmme keskiössä.

Toimintaympäristö muuttuu varmasti myös tulevina vuosina, mutta ydintehtävämme pysyy: puolustamme suomalaisen teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattikentän asemaa ja sen riittävää yhteiskunnallista tukea, nyt ja jatkossa.

 

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja
p. 040 518 0698

Kuva: Canva