12.1.2022 Teatterialan uutisia

Esittävän taiteen johtajavalmennus (JYET) käynnistyy jälleen

Esittävän taiteen ammattiorganisaatioiden esihenkilöille suunnattu JYET-valmennusryhmä käynnistyy jälleen keväällä 2022 – jo kuudennen kerran. Mukaan ohjelmaan mahtuu 15–20 osallistujaa, joten ilmoittaudu nopeasti!

Esittävän taiteen JYET on teattereiden, orkestereiden ja muun esittävän taiteen esihenkilöille suunnattu johtamisvalmennus, jonka sisällöt on räätälöity nimenomaisesti esittävän taiteen kentällä toimivien esihenkilöiden tarpeisiin. Valmennuksen hyväksytystä suorittamisesta saa tutkintotodistuksen (johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto). Valmennuksen on suorittanut jo yli 70 alan johtamistyössä toimivaa esihenkilöä ja valmennuspalautteet ovat vuodesta toiseen olleet erinomaisia.

Seuraava JYET-valmennus on tarkoitus käynnistää keväällä 2022, ja siihen on jo ennakkoon ilmoittautunut useita kiinnostuneita. Ohjelman tarkka aloitusajankohta varmistuu ilmoittautuneiden kelpoisuuden ja oppisopimusrahoituksen varmistamisen jälkeen. Alustava arvio aloituksesta on maalis-huhtikuu 2022.

Mikä JYET-valmennus?

Esittävän taiteen parissa toimivat esihenkilöt tarvitsevat johtamistaitoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Toimialaan liittyy monenlaisia muutospaineita, ja myös alan lainsäädäntö on muuttunut ja haastaa johtajia entistä kovemmin. Valmennus on kerännyt aikaisempien vuosien perusteella suuren määrän positiivista palautetta niin esittävään taiteeseen räätälöidyn sisältönsä ansiosta, kuin käytännönläheisten johtamistyökalujen antamasta avusta johtamisen arkeen. Samalla ohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet verkostoitua muiden esittävän taiteen parissa toimivien johtajien ja esihenkilöasemassa olevien kanssa sekä vaihtaa hyviä käytäntöjä.

Ohjelman sisältöalueita ovat muun muassa:

  • Taidelaitosten strategiatyö ja toiminnan suunnittelu
  • Talouden johtaminen taidelaitoksissa ja kannattava teatteri- ja orkesteritoiminta
  • Ihmisten johtaminen ja tuotannon johtaminen esittävän taiteen toimialalla
  • Toimialan muutosten tunnistaminen ja niiden johtaminen
  • Asiakkuuksien johtaminen ja esittävän taiteen verkostojen hyödyntäminen

Valmennusohjelman kesto on 1,5 vuotta ja valmennuksen suorittaneet saavat johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Kenelle?

Valmennukseen osallistumiseksi sinun tulee toimia esihenkilönä esittävän taiteen ammattiorganisaatiossa ja kyetä sitoutumaan ohjelmaan 1,5 vuoden ajaksi. Valmennus sopii niin ylimmälle johdolle, kuin esimerkiksi tuotannon esihenkilöille. Tutkinnon rahoittamiseksi on mahdollista hakea oppisopimusrahoitusta.

Mukaan ohjelmaan mahtuu 15–20 henkilöä, joten ilmoittaudu nopeasti.

Hinta?

Valmennuksen hinta on aiemmilla kerroilla ollut noin 4700 €. Lopullinen hinta määrittyy osallistujamäärän ja vuosittaisen tutkintomaksun mukaan. Maksun voi jakaa kolmelle vuodelle.

Osallistujan on mahdollista anoa oppisopimusrahoitusta kattamaan valmennuksesta aiheutuvat kulut. Oppisopimuspaikkojen määrä vaihtelee vuosittain.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Ohjelmasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan suoraan Balentoriin ohjelman vastuuvalmentajalle Suvi Tuominiemelle. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita tiedot organisaatiosta, jossa toimit, kerro millainen esihenkilörooli sinulla on sekä tarvitsetko oppisopimusrahoitusta osallistumisesi tueksi.

Suvi Tuominiemi, vastuuvalmentaja, suvi.tuominiemi@balentor.fi

www.balentor.fi

Kuva: Canva