23.3.2022 Tiedotteet,Teatterialan uutisia

Nordiskt nätverk av teaterchefer: återhämtningen från coronakrisen kommer att ta år

Nordiska Teaterledarrådet angav också gemensamma principer i förhållande till krig och samarbete med ryska konstnärer. I kristider är det viktigt att stärka det nordiska samarbetet.

Nordiska Teaterledarrådet, ett gemensamt nätverk av nordiska teaterorganisationer och teaterchefer, träffades i Helsingfors den 10–11 mars 2022. Nätverket samlar representanter från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Som en del av mötet träffade nätverket alla nordiska ambassadörer på Svenska Ambassaden för att diskutera aktuella frågor inom teaterområdet.

*

Nordiska Teaterledarrådet diskuterade på sitt möte hur coronapandemin har påverkat hela scenkonstsektorn i de nordiska länderna markant. Långa stängningar och restriktioner för verksamheten har påverkat tillgången på arbetskraft: i alla de nordiska länderna har till exempel yrkesverksamma inom teaterteknik och artister bytt bransch. Dessutom har krisen förändrat allmänhetens förhållande till teatern. Publiken har delvis hittat tillbaka till teatern, men osäkerhet och ett förändrat beteende vid köp av biljetter kan ses överallt.

Nordiska Teaterledarrådet konstaterade att spåren av coronakrisen kommer att synas på teaterfältet runt om i Norden under många år framöver. Teaterledarrådet vädjar till beslutsfattare i alla de nordiska länderna att även om den coronarelaterade hälsokrisen nu tycks lätta, får konsekvenserna för teaterbranschen inte glömmas bort. Vår industri behöver stöd för återuppbyggnad och återhämtning, i alla nordiska länder.

*

Rysslands orimliga och förkastliga attack mot Ukraina har även på teaterfältet väckt en önskan att hjälpa och stödja ukrainarna. Teatrar vill göra sitt bästa för att hjälpa ukrainska flyktingar och artister som flyr från Ukraina. Dessutom erkänner det nordiska teaterfältet den svåra ställningen för ryska konstnärer som gör motstånd till kriget och behovet av att stödja dem också.

Nordiska Teaterledarrådet uppgav att alla nordiska länder erkänner de principer som lagts upp av Norsk Teater- og Orkesterförbund (NTO). Samarbetet med ryska statliga och statligt anslutna organisationer bör frysas. Konstfrihet och yttrandefrihet är dock kärnvärden, varför bojkotten inte direkt bör drabba enskilda ryska konstnärer och samarbetet med dem. Hänsyn bör alltid tas från fall till fall.

*

Under och när kriser återhämtar sig betonas vikten av samarbete och diskussion ytterligare. Den nordiska teatergemenskapen är lojal och enad. Nordiska Teaterledarrådet kommer att fortsätta arbeta för att stärka scenkonstens betydelse i Norden.

 

NTLR kokoustiedote SUOMEKSI

NTLR meeting statement IN ENGLISH

 

Joachim Thibblin,
Svenska Teatern i Helsingfors

Mikael Brännvall,
Svensk Scenkonst

Morten Gjelten,
NTO – Norsk Teater- og Orkesterforening

Magnús Geir Þórðarson,
Þjóðleikhúsið – The National Theatre of Iceland

Kaisa Paavolainen,
Suomen Teatterit ry – Finlands Teatrar rf

Petra Brylander,
Uppsala Stadsteater

Peter Mark Lundberg,
Dansk Teater