8.4.2022 Lausunnot ja kannanotot

Esittävän taiteen kentän työnantajaosaamista tulee edelleen kehittää

Taidetyö on työtä siinä missä muukin yhteiskunnassamme tehtävä työ. Työnantajan vastuut ja velvoitteet koskevat yhtä lailla niitä työpaikkoja ja -yhteisöjä, joissa taiteen tekeminen on ydintoimintaa.

Suomen Teatterit ry on esittävän taiteen ammattikentän työnantajajärjestö. Esittävän taiteen eli teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattiorganisaatiot toimivat yleissitovien työehtosopimusten piirissä ja ovat pääosin kiitettyjä ja hyviä työnantajia. Suomen Kuvalehti on käsitellyt 7.4.2022 julkaistussa artikkelissaan tanssin kentän työyhteisöissä esille nousseita ongelmia.

Työnantajat saattavat tehdä virheitä epähuomiossa, tietämättömyyttään tai joskus liian pienten resurssien pakottamana. Taloudellisten resurssien niukkuus tai toimintarakenteiden hauraus eivät kuitenkaan voi oikeuttaa epäasiallista johtamista tai työehtosopimusten vastaista toimintaa.

Tärkeintä on, että työnantajat tunnistavat mahdolliset haasteet ja haluavat kehittyä paremmiksi. Suomen Teatterit ry kouluttaa ja ohjaa esittävän taiteen työnantajia monin eri tavoin ja auttaa koko ammattikenttää kehittämään alan työnantajaosaamista.

Suomen Teatterit ry painottaa, että kenenkään ei tulisi joutua kohtaamaan epäasiallista käytöstä esittävän taiteen ammattiorganisaatioissa, eikä millään muullakaan työpaikalla. Toivomme, että alamme ammattiorganisaatiot ovat kaikille turvallisia ja hyviä työpaikkoja, nyt ja tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja:

Kaisa Paavolainen, toimitusjohtaja
p. 040 5180 698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi