7.4.2022 Tes-tiedotteet

Teatterialan työehtosopimusneuvotteluissa saatu neuvottelutulokset

tes

Ammattiteatteritoimintaa koskevista valtakunnallisista yksityisen puolen työehtosopimuksista on saatu neuvottelutulokset ja ne on hyväksytty osapuolten hallituksissa.

Noudatellen kuluneen talven laajempaa työmarkkinakierrosta, kaikki tehdyt sopimukset ovat niin sanottuja 1+1-sopimuksia. Työehtosopimukset ovat lähtökohtaisesti kaksivuotisia ja voimassa 28.2.2024 asti, mutta kuitenkin siten, että palkankorotuksista on ensivaiheessa sovittu vain ensimmäiselle vuodelle. Vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan loppuvuodesta 2022 ja mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan sopimukset irtisanoa päättymään jo 28.2.2023.

Vuoden 2022 palkankorotukset kaikissa alan sopimuksissa ovat 1,5 % yleiskorotus 1.5.2022 ja 0,5 % järjestelyerä 1.9.2022.

Täyskunnallisia teattereita koskevien työehtosopimusten neuvottelut ovat vielä kesken osana kunta-alan vaikeaa neuvottelukokonaisuutta.

*

Teatterialan ja näyttelijöiden työehtosopimuksiin liittyen työntekijäliitoilla oli useita tavoitteita, joista käytiin laajat neuvottelut. Molempiin sopimuksiin sovittiin joitain sellaisia tekstimuutoksia, jotka vaativat työnantajilta tarkempaa kirjaamista työsopimuksia tehtäessä.

Saimme neuvotteluissa läpi työnantajapuolen tavoitteet lomautusilmoitusajan lyhentämisestä lainmukaiseen 14 vuorokauteen sekä nimikkeiden muuttamisesta sukupuolineutraaleiksi kaikissa sopimuksissa.

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimusten osalta oli valmisteltu jo neuvotteluosapuolten välisessä työryhmässä laajat tekstimuutokset ns. varallaolotehtävien (ent. understudy) kirjaamisessa entistä selkeämmin. Työehtosopimuksesta poistettiin harjoittelijan palkkaluokka ja työsopimus sekä ”kouluttamattoman” näyttelijän palkkaluokka. Muutoksilla ei ole vaikutusta voimassa oleviin sopimuksiin.

Vierailevien näyttelijöiden sopimuspohjaan tuli myös tiettyjä muutoksia, jotka kuitenkin koskevat vasta sopimuskauden alkamisen jälkeen tehtäviä uusia vierailijasopimuksia, näistä esimerkkinä lomarahan maksaminen myös vieraileville näyttelijöille.

Temen kanssa neuvoteltuun Teatterialan työehtosopimuksen on muun muassa tarkennettu tiettyjä työaikalakiin liittyviä asioita, lisätty vierailevien suunnittelijoiden sopimukseen vierailevaan dramaturgiin liittyviä kirjauksia sekä sovittu määrävuosilisien kirjaamisesta myös tuntipalkkaisten sekä vierailevien tanssi- ja sirkustaiteilijoiden työsopimuksiin.

Teatterimuusikkojen työehtosopimuksen muutoksena yhtenäistettiin vierailevan muusikon peruutussäännöt samoiksi muiden esiintyjien kanssa, eli vieraileville muusikoille maksetaan jatkossa 75 % palkkio alle kymmenen päivää ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista.

Eduskunta on hyväksynyt perhevapaita uudistavat lait, joiden myötä sopimuksissa on tehty myös runsaasti tekstimuutoksia 1.8.2022 voimaan astuvaan perhevapaauudistukseen liittyen.

Kaikki muutokset on kirjattu työehtosopimuksista tehtyihin allekirjoituspöytäkirjoihin. Tutustu pöytäkirjoihin ja muutoksiin tarkemmin.

*

Koulutamme jäsenistöämme sopimuksiin liittyvistä muutoksista Juristin jorinat -webinaareissa keskiviikkona 13.4. klo 10–12 sekä maanantaina 25.4. klo 10–12. Voit osallistua vain toiseen tai molempiin. Ilmoittaudu tilaisuuksiin tästä.

Valmiit sopimustekstit lisätään pdf-muodossa Työehtosopimukset-sivulle ja lähetetään painettuina versioina ennakkotilausten mukaan teattereille mahdollisimman pian.

 

Lisätietoja:

Juha Kairtamo
p. 040 631 7707
juha.kairtamo@suomenteatterit.fi

Kaisa Paavolainen
p. 040 518 0698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi