6.6.2022 Tiedotteet,Stefin uutisia

Suomen Teatterit ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2023

Suomen Teatterit ry on julkaissut tavoitteensa eduskuntavaaleihin 2023. Kriisin jälkeen katsomme tulevaisuuteen, yhdessä. Riittävä julkinen tuki takaa ammattimaisen esittävän taiteen saavutettavuuden ja saatavuuden kaikkialla Suomessa. Nyt on jälleenrakennuksen, elpymisen ja uusien kohtaamisten aika.

Ennen koronakriisiä suomalainen ammattiteatteri, -tanssi ja -sirkus keräsivät yhteensä noin 4 miljoonaa katsojaa vuosittain. Korona vaikutti merkittävästi esittävän taiteen alan toimintaan, talouteen ja yleisösuhteeseen. Kriisin jäljet tulevat näkymään vielä monta vuotta.

Suomen Teatterit ry:n tavoitteet vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ovat (mål för riksdagsvalet på svenska längst ner på sidan):

Kulttuuribudjetti prosenttiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjetti on kulttuurialan välttämätön perusrahoitus ja se tulee nostaa prosenttiin valtion budjetista seuraavan hallituskauden aikana. Se tarkoittaisi 122,2 miljoonan euron lisäystä vuoden 2022 budjettiin nähden. Teatterin, tanssin ja sirkuksen rahoitus on saatava kasvu-uralle ja turvattava pitkäjänteisesti. Koronakriisin jälkeen ala tarvitsee tukea elpymiseen ja jälleenrakennukseen.

Investointitukea teatteritalojen peruskorjauksiin

Suomessa on lukuisia teatterirakennuksia, jotka tarvitsevat tulevina vuosina kattavan peruskorjauksen tai uudisrakennuksen. Kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin varattuja investointiavustuksia (OKM) tulee kasvattaa 15 milj. € vuosina 2024–2027.

Peruskorjaukset parantavat työturvallisuutta ja yleisön viihtyvyyttä, kehittävät tilojen toiminnallisuutta sekä parantavat talojen energiatehokkuutta ja saavutettavuutta. Korjaukset ovat alueellisesti merkittäviä investointeja, jotka luovat työtä ja toimeentuloa rakennusalan yrityksille. Tukea tarvitsevat tulevina vuosina mm. Tampereen Teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Kouvolan Teatteri ja Savonlinnan Teatteri.

Teatteria, tanssia ja sirkusta päiväkoteihin ja kouluihin

Koronakriisin vuoksi suomalaisille lapsille on syntynyt teatterikokemusten vaje. Vaikka päiväkodeissa ja kouluissa on kulttuuritahtoa, resurssit puuttuvat.

Jotta lapset saavat kokea jatkossa enemmän esittävää taidetta, tarvitaan 1,5 milj. € määrärahalisäys opetustoimen positiivisen erityiskohtelun rahoitukseen vuosille 2024–2025. Se tulee korvamerkitä varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen kulttuuritoimintaan, erityisesti teatterin, tanssin ja sirkuksen esitysvierailujen toteuttamiseen.

Esitysvierailut lisäävät saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä lisäävät sellaisten lasten osallisuutta, jotka eivät muuten kohtaisi taidetta elämässään.

Vastavalmistuneet taiteilijat töihin

Koronakriisi on vaikeuttanut merkittävästi vastavalmistuneiden taiteilijoiden työllistymistä alalle. Kriisi pakotti esittävän taiteen alan supistamaan kustannuksiaan, ohjelmistoja peruttiin ja siirrettiin pitkälle tulevaisuuteen.

Esittävän taiteen ammattiyhteisöille tulee osoittaa haettavaksi 2 miljoonan euron erityisavustus vuosille 2024–2025 vastavalmistuneiden taiteilijoiden työllistämiseen esittävän taiteen ammattikentälle.

Tämä vahvistaa nuorten freelancer-taiteilijoiden työllisyyttä ja vauhdittaa työuran alkua työehtosopimusten mukaisissa työsuhteissa vakiintuneella ammattikentällä.

 

Voit tutustua tavoitteisiin tarkemmin ja ladata ne pdf-muodossa tästä:

Suomen Teatterit ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2023

Finlands Teatrar rf:s mål för riksdagsvalet 2023

 

Lisätiedot:

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi
p. 040 518 0698

Kuva: Kalle Nio, teos: Circo Aereo ”in_between”