10.8.2022 Tiedotteet,Teatterialan uutisia

Ministeriöt julkaisivat budjettiehdotuksensa vuodelle 2023

Valtiovarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat julkaisseet esityksensä seuraavan vuoden valtion talousarvioksi. Taiteen ja kulttuurin määrärahakokonaisuuteen ehdotetaan leikkauksia, mutta esittävän taiteen valtionosuustoimijoiden henkilötyövuoden yksikköhintaan ehdotetaan maltillista korotusta.

Kulttuurialan tulevaisuuden rahoituksen kannalta tärkeä päätös tehtiin jo viime talvena, kun puolueet pääsivät parlamentaariseen sopimukseen rahapelitoiminnan tuottojen siirtämisestä valtion yleiskatteelliseen budjettiin ja siten edunsaajien ja Veikkauksen välisen rahoitussiteen katkaisemisesta. Samalla päätettiin kaikkien edunsaaja-alojen vuosien 2024–2026 rahoitustasosta, joka on yhteensä 990 miljoonaa euroa. Taso on hieman matalampi kuin Veikkauksen tuotot olivat ennen koronaa, mutta ratkaisu oli silti parempi kuin moni ennakkoon pelkäsi.

Kulttuurille suunnattua vuoden 2023 valtion rahoitusta uhkasi lähes 30 miljoonan euron leikkaukset Veikkauksen tilanteen takia. Hallitus päätti kuitenkin kevään kehysriihessä aikaistaa parlamentaarisesti sovittua edunsaaja-alojen rahoitustasoa koskemaan jo vuotta 2023, minkä ansiosta suurempi leikkausuhka väistyi.

Viime viikolla julkaistussa budjettiehdotuksessa vuodelle 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa taiteen ja kulttuurin määrärahoihin 599 miljoonaa euroa, joka on noin 14 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Vähenemisestä 4,6 miljoonaa euroa aiheutuu rahapelitoiminnan tuoton ja kompensaatiorahoituksen vähenemisestä.

Taiteen ja kulttuurin rahoituksen leikkausten kohdistumisesta ei ole vielä varmuutta, mutta näyttää siltä, että valtionosuustoimijoiden kannalta tilanne on kohtuullinen myös vuonna 2023. Talousarvioehdotuksessa esitetään esittävän taiteen henkilötyövuoden yksikköhintoihin maltillisia vajaan 3 % korotuksia. Vuoden 2023 henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta olisi ehdotuksen mukaan muulla esittävällä taiteella (teatteri, tanssi, sirkus) 64 099 euroa, kun se vuonna 2022 oli 62 038 euroa. Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavasta esittävän taiteen toiminta-avustusten kokonaissummasta vuodelle 2023 ei ole vielä tietoa.

Kulttuurin ja taiteen kentän osalta vuoden 2023 valtion budjetin lukuihin voi tutustua tarkemmin VM:n talousarviosivustolla. Sivustolla on mahdollista myös verrata lukuja aiempien vuosien lukuihin, jotka löytyvät samasta osoitteesta. Kulttuurin ja taiteen määrärahat löytyvät sivustolta hakupolulla ”Määrärahat – 29. OKM – 80. Taide ja kulttuuri”.

Hallitus kokoontuu neuvottelemaan budjettiriiheen 31.8.–1.9.2022 ja talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 19.9.2022. Tiedotamme budjettivalmistelun etenemisestä.

Budjettiesityksiä koskevat uutiset ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivuilla:

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Kaisa Paavolainen
040 518 0698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi

Kuva: Canva