13.10.2022 Tiedotteet,Lausunnot ja kannanotot

STEFI esittää lisämäärärahaa vastavalmistuneiden työllistämiseksi esittävän taiteen alalle

Suomen Teatterit ry esittää eduskunnalle, että vuoden 2023 talousarvioon lisätään 2 miljoonan euron erityisavustus, jonka avulla esittävän taiteen alan organisaatiot voisivat työllistää vastavalmistuneita taiteilijoita ja tekijöitä. Avustus edistäisi alan jälleenrakennusta ja elpymistä sekä vauhdittaisi freelancereiksi jääneiden nuorten työllistymistä pidempiaikaisiin työsuhteisiin. 

Koronakriisi pakotti esittävän taiteen alan organisaatiot perumaan esityksiä, siirtämään suunniteltuja produktioita tulevaisuuteen ja säästämään kustannuksissa. Nuoret teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaiset ovat valmistuneet kriisin runtelemalle alalle ilman selkeää näkymää tulevaisuuden työmahdollisuuksista.  

Esittävän taiteen ala on työvoimaa vaativa ala, jonka kustannuksista yli 60 % on henkilöstömenoja. Teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisten merkittävimpiä työllistäjiä ovat esittävän taiteen valtionosuusrahoitteiset organisaatiot ja Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamat vapaan kentän yhteisöt. Ne pystyvät tarjoamaan vastavalmistuneille sekä produktiokohtaisia että pidempiaikaisia työehtosopimusten mukaisia työsuhteita.  

Taloudellinen tilanne alalla on kuitenkin yhä epävarma. Organisaatiot joutuvat hakemaan mahdollisia säästöjä henkilökustannuksista, mikä tarkoittaa vähemmän uskallusta palkata uusia työntekijöitä ja freelancereita.

Alan työllistävyyden parantamiseksi ja jälleenrakennuksen vauhdittamiseksi STEFI on esittänyt eduskunnalle, että valtion vuoden 2023 talousarvioon tulisi lisätä 2 miljoonan euron erityisavustus, jonka avulla esittävän taiteen alan organisaatiot voisivat palkata töihin vuosina 2020–2022 valmistuneita ammattilaisia, kuten näyttelijöitä, tanssijoita, sirkustaiteilijoita, ohjaajia, taiteellisia suunnittelijoita tai tuottajia.   

Erityisavustus vahvistaisi nyt freelancereina toimivien ammattilaisten työllisyyttä ja vauhdittaisi työuran alkua sekä tarjoaisi organisaatioille mahdollisuuden panostaa henkilöstön monipuolisuuteen. Alan jälleenrakennusta ja elpymistä tukeva 2 miljoonan euron erityisavustus mahdollistaisi töitä vuodeksi noin 40–50 vastavalmistuneelle ammattilaiselle. 

Erityisavustus vastavalmistuneiden työllistämiseksi on myös yksi STEFIn eduskuntavaalitavoitteista, mutta koska alalla on herännyt akuutti huoli nuorten tilanteesta, tulisi erityisavustus saada mukaan jo vuoden 2023 valtion talousarvioon.  

Esittävän taiteen työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen järjestö Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto yhtyy tähän yhteiseen tavoitteeseen. On koko alan etu, että nuoret vastavalmistuneet ammattilaiset saadaan mahdollisimman pian työskentelemään vakiintuneisiin yhteisöihin, kehittämään taiteellista osaamistaan ja kohtaamaan elävä yleisö.   

 

Lisätiedot:

Kaisa Paavolainen
toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry
puh. 040 518 0698
kaisa.paavolainen@suomenteatterit.fi

Kuva: Kalle Nio, teos: Circo Aereo ”in_between”