7.2.2023 Stefin uutisia,Tapahtumat

Tunne tunteesi – STEFI on MHAW 2023 -tapahtumaviikon pääyhteistyökumppani

Mental Health Art Week (MHAW) järjestetään 22.–28.5.2023 teemalla Tunne tunteesi. Tapahtumaviikon aikana järjestetään mielen hyvinvointia pohtivia, tulkitsevia ja edistäviä kulttuuri- ja taidepainotteisia tapahtumia ympäri Suomen sekä viestitään sosiaalisen median kanavissa. Tapahtumaviikon tavoitteena on vahvistaa kulttuurihyvinvointia ja lisätä tietoa kulttuuriosallistumisen vaikutuksista mielenterveyteen.

Alun perin skotlantilaista MHAW-tapahtumaa on Suomessa järjestetty vuodesta 2014 alkaen. Tapahtumaa ylläpitää ja koordinoi MIELI Suomen Mielenterveys ry, joka on perustettu vuonna 1897 ja siten yksi maailman vanhimmista mielenterveysjärjestöistä. MIELI ry koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa ja edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. MIELI ry:n tavoitteena on rakentaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, edistää yhdenvertaisuutta ja vahvistaa välittämisen kulttuuria. MIELI ry:llä on paikallisia jäsenjärjestöjä ympäri Suomea, joissa toimii niin työntekijöitä kuin vapaaehtoisiakin.

Hyvää mieltä kulttuurista

Kulttuurihyvinvointi viittaa kokemukseen siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät kokonaisvaltaisesti hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri toimivat siten myös mielen hyvinvoinnin lähteenä ja vähentävät tutkitusti muun muassa yksinäisyyttä, stressiä ja masennusta. Taide voi edistää myös konfliktien ratkaisemista tukemalla empatiaa ja yhteistyötä sekä lisää yksilön sosiaalista pääomaa.

Suomen Teatterit ry jäsenistöineen kutsuttiin MHAW-tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi vuodelle 2023, josta olemme hyvin iloisia ja otettuja! STEFIn jäsenistö ympäri Suomen on mukana toukokuisella tapahtumaviikolla tarjoamassa tapahtumia, työpajoja, esityksiä ja muuta toimintaa sekä jakamassa tapahtuman tärkeää viestiä sosiaalisen median kanavissa.

STEFIn näkökulmasta kumppanuus Mental Health Art Week -tapahtuman kanssa antaa jäsenistölle ja koko esittävän taiteen alalle hienoja tilaisuuksia verkostoitua uusien ja tärkeiden kumppaneiden kanssa. MHAW-tapahtuma voi yhdistää samalla alueella toimivia tahoja ja parhaimmillaan tavoittaa uusia yleisöjä ja osallistujia, sekä mikä tärkeintä – edistää mielen hyvinvointia!

STEFIn jäsen: Osallistu suunnitteluun

STEFIn jäsenistölle on tarjolla ennen varsinaista tapahtumaviikkoa yhteisiä tapaamisia, joissa esitellään viestintämateriaaleja, suunnitellaan tapahtumia ja tehdään tilannekatsaukset toukokuisiin tapahtumiin.

MIELI ry järjestää tapaamiset verkossa perjantaina 10.3. klo 10 Suunnittelu- ja viestintä ja perjantaina 28.4. klo 10 Countdown-tapaaminen. Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropol.com/s/mhaw2023suunnittelutapaamiset

 

Lisätietoja MHAW-tapahtumasta:

Melis Ari-Gurhanli
MIELI ry / Kansalaistoiminnot
Suunnittelija & MHAW-koordinaattori
melis.ari@mieli.fi p. 040 186 8122

 

Mental Health Art Week järjestetään yhdeksättä kertaa 22. – 28.5.2023

MHAW Facebook-sivu 

 

Kuva: MHAW / MIELI ry